Aarhus Universitets segl

1522-327 Vådkemi

Ansvarlig: Mette Sand Kalaee

 

I dette lokale foregår der primært en kemisk forbehandling af prøver, så de kan blive klargjort til det næste step, som f.eks. afvejning til grafitisering, IRMS eller måling på FTIR.

 

Beskrivelse

Fremstilling af reagenser
Udboring og findeling af bl.a. knogler, mørtel mm.
Mikroskopering
Kemisk forbehandling af diverse typer prøver
Centrifugering af diverse prøver og ekstrakter
Tørring af prøver både før og efter forbehandling
Måling af FTIR-spektre både før og efter forbehandling af prøver
Op-koncentrering/inddampning af prøveekstrakter

 

Udstyr i lokalet

Analysevægt
Teknisk vægt
FTIR
Milli-Q anlæg
Centrifuger
Magnetomrører
Multi magnetomrører
Automat pipette
Pipetter
Varmeblokke
Varmeskabe
Mikroskop
Vandbade
Ultralydsbad
pH-meter
Vakuumpumpe
Vakuum inddampningssystem
Ultralyds homogenisator
Elkedel, anvendes kun til Milli-Q vand
Håndholdt elektrisk værktøj, slibebor og boremaskine

 

Manualer

Manualer til udstyr kan findes i udstyrsmapper, der er placeret i overskabet ved siden af stinkskab nr. 1 over centrifugen.

   

Kemikalier

Vådkemikalier er placeret to steder i lokalet:

Koncentrerede kemikalier er placeret i udtræksskab mellem stinkskab nr. 2 og 3
Reagenser/ fortyndede kemikalier er placeret i udtræksskab til venstre for stinkskab nr. 1

Vær opmærksom på at alle beholdere med reagenser/ fortyndede kemikalier skal være mærket med indhold samt fremstillingsdato.
Etiketter til gængse blandinger findes i overskab ved siden af stinkskab nr. 1 over centrifugen.

Faststofkemikalier er placeret i aflåst kemikalieskab i lokale 1522-331.

Regler vedrørende anvendelse af kemikalier kan findes her[MSK1] 

 

 

Personlige værnemidler 

 

Nitril handsker

Beskyttelsesbriller

 

Beskyttelse

Stinkskabe
Punktsug

Du kan få mere at vide om  brug af personlige værnemidler og anden beskyttelse her[MSK2] 

 

Sikkerhedsudstyr 

Øjenskylleflasker ved vasken
Øjenskyllebruser ved vasken
Plastre ved vasken
Chemisorb puder under vasken
Brandsluknings udstyr, kulsyreslukker, håndsprøjtebatteri (på gangen mellem lokale 1522-327 og 1522-331)
Nødbruser i sidste rum på gangen mellem toilet og altan 

 

Affaldshåndtering

Regler for bortskaffelse af kemikalier og reagener i afdelingen kan findes her.

 

Nødssituationer

Find informationer vedrørende nødsituationer her.


 [MSK1]Link til ”Sikkerhed > Kemikalier”

 [MSK2]Link til ”Sikkerhed > Personlige værnemidler og anden beskyttelse”