Aarhus Universitets segl

Om instituttet

Velkommen til Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet

Institut for Fysik og Astronomi (IFA) er et institut under Faculty of Natural Sciences. Instituttets vigtigste opgaver er at dyrke forskning på højt internationalt niveau, at give forskningsbaseret undervisning på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt at udveksle viden med den øvrige del af samfundet, f.eks. ved at stille sine kompetencer til rådighed for samarbejde med erhvervslivet.

IFA er en attraktiv arbejdsplads for både forskere, undervisere, teknikere, laboranter og sekretærer, og har et godt studiemiljø med mange dygtige og aktive studerende på alle niveauer. Institut for Fysik og Astronomis forskning er af høj kvalitet, har betydelig international opmærksomhed – er på adskillige felter i verdens-eliten - og er præget af mange internationale samarbejder med andre højtrangerede universiteter og forskningsinstitutioner verden over.

Institutleder Ulrik Ingerslev Uggerhøj