Aarhus Universitets segl

Links

Inspiration til ligestilling: Arbejdspladskultur

Regler om barsel for mødre og fædre

Artikel i Omnibus

-          Her kan man læse mere om AU’s nye udvalg for ligestilling og diversitet, og at alle medarbejdere er velkomne til at komme med idéer direkte til udvalget.

Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA):

-          Her kan man bl.a. teste, om man selv er ”gender biased”

Aarhus Universitets politik og handlingsplaner

Nyhed fra fakultetet om konferencen 8. marts

Kønsbalance i Forskning på Aarhus Universitet

AU’s nye udvalg for diversitet og ligestilling tager form

Kvinder i Fysik netværket

Kønsprojekter på AU:

-          AU har i januar uddelt omkring 600.000 kr. til fem kønsprojekter

Kønsprojekter i EU:

-          Alle de køns- og ligestillingsprojekter, som EU/EC har finansieret

 AU-netværk:

-         Der findes på AU et netværk for folk (fra alle fagområder) med interesse i kønsforskning

Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge?

Læs Teknologipagten rapport: Unge Kvinder og STEM

Hjemmeside for ligestillingsarbejde ved universitetet i Wien

Colombia University, Guide to Best Practices in Faculty Search and Hiring

Colombia University, Office of the Vice Provost for Faculty Diversity and Inclusion

Colombia University, Guide to Best Practices in Faculty Mentoring

Artikler og foredrag:

Ea Høg Utoft’s foredrag ved IFAs PhD dag 25. januar 2018

Europæisk video om ligestilling

Fighting sexual harassment in science may mean changing science itself