Aarhus Universitets segl

 • Biblioteket

  Centre for Scientific Computing Aarhus (CSCAA)

  Centeret indkøber, vedligeholder, driver og understøtter computere med stor regnekraft for forskellige grupper på universitetet, her iblandt Fysik, Kemi, Medicin og Økonomi.

 • Aarhus AMS Centre

  AMS 14C Daterings Laboratoriet foretager 14C datering på geologiske, arkæologiske, vand- og atmosfæriske prøver. Den normale prøvestørrelse er 1 mg kulstof, men prøvestørrelser helt ned til 0,1 mg kulstof anvendes i specielle tilfælde.

 • Tyndfilmslaboratoriet

  Tyndfilmslaboratoriet producerer tynde enkeltkrystaller af forskellige materialer med tykkelser op til 2000 nm.

  Mekanikgruppen

  Mekanikgruppen understøtter de videnskabelige forskningsgrupper ved instituttet med udvikling, design og fremstilling af mekaniske systemer samt samling og drift af disse.

 • ISA The Institute for Storage Ring Facilities in Aarhus

  The Institute for Storage Ring Facilities in Aarhus (ISA) udvikler og driver lagerringen ASTRID, der primært bruges til frembringelse af synkrotronstråling og studier inden for atom- og molekylefysik, overfladefysik og biologiske systemer. Se http://www.isa.au.dk/.
 • Cleanroom

  Renrummet er beliggende på Gustav Wieds Vej 14, 8000 Århus C.
 • Lightboard Studio

  Studiet befinder sig i bygning 1520. Her er mulighed for på en nem måde at producere egne videoer til undervisningsforløb og webcasts

 • Planetology Lab

  Der er adgang til planet laboratoriets faciliteter for forskere gennem videnskabeligt samarbejde samt for industrien, eksempelvis rumforskningsagenture som ESA og NASA. En bred vifte af forskningsemner understøttes bl.a. Planetologi, Vulkanologi, Meteorologi og studier af Aerosoler. Disse aktiviteter er økonomisk støttet af flere forskellige EU netværk.

  Nordic Optical Telescope - NOT

  - er et teleskop med en spejldiameter på 2,56 m. Teleskopet har hjemsted på La Palma i den Kanariske Øgruppe. Driften af teleskopet varetages af Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet i samarbejde med Universitetet i Turku, Finland.

  SONG - Stellar Observations Network Group

  SONG er et globalt netværk af mindre teleskoper under opbygning. Netværket skal gøre det muligt at observere små svingninger i stjerners spektrer over time- eller døgnlange tidsrum for at studere asteroseismologi og søge efter exoplaneter. SONG varetages af Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet i samarbejde med Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet og Instituto de Astrofísica de Canarias.

  Ole Rømer Observatoriet

  Mange astronomistuderende ved Aarhus Universitet får deres første erfaringer med observationel astronomi ved observatoriets teleskoper, foruden at forskere benytter de fine faciliteter. Observatoriet er åbent for offentligheden fra oktober til april, hvor der hver måned er ca. 15 forevisninger. Tilmelding skal ske til Steno Museet på tlf. 871 55415. Se observatoriets hjemmeside (kun på dansk).