Aarhus Universitets segl

Arbejdet i laboratoriet

Her findes praktisk information omkring arbejdet i AARAMS-laboratoriet, herunder sikkerhedsregler og god laboratoriepraksis. Siden henvender sig til alle brugere af laboratoriet.

Det anbefales at gennemgå alle afsnit under Arbejdet i laboratoriet samt link under Primært til studerende inden arbejdets påbegyndelse. På den måde sikrer man sig bedst i forhold til egen og andres sikkerhed og i øvrigt, hvad der forventes af dig som bruger af vore laboratorier.

Du kan finde instituttets instrukser vedrørende brug af kemikalielaboratorier her.

Laboratorieansvarlige

Rum

Lokale

Ansvar

Prøvemodtagelse

1522-331

Ann Berith Valbøll Jensen

Vådkemi

1522-327

Mette Sand Kalaee

Grafitisering

1522-323

Hanne Jakobsen

Udvikling

1522-319

Mikkel Fristrup Schou

Nødsituationer i tilfælde af brand eller personskade - ring 112 og afvent hjælp. Yderligere information angående uregelmæssigheder og nødsituationer forefindes her[MSK1] Hvilken side?