Aarhus Universitets segl

1522-323 Grafitisering

Ansvarlig: Hanne Jacobsen

 

I dette rum foregår det primære arbejde med at få omdannet prøver fra CO2-form til grafit. Dette gøres på grafitiseringsanlægget. Vejen hertil kan foregå via forskellige metoder, men uanset metoden ender alle prøver her, hvor omdannelsen til grafit foregår. Grafitten monteres i katoder, som dernæst måles på acceleratoren i kælderen.

 

Beskrivelse

Udpumpning af CuO-rør med prøvemateriale og efterfølgende afsmeltning med gas/ilt-brænder ved høje temperaturer, ca. 1500 °C.

Afbrænding af CuO-rør 900 °C

Afbrænding af prøver i CuO-rør 900 °C

Afbrænding af Sulfix-rør v. 500 °C

Udpumpning af reaktionskolber indeholdende prøvemateriale som f.eks. skaller og burnt bone tilsat stærk syre

Fremstilling af kølefælder med ethanol og flydende nitrogen

Arbejde med flydende nitrogen

Grafitisering af prøver

Arbejde med hydrogen

Montering af prøver i katoder

Opvask i afbrændingsovn

 

Udstyr

Glødeovne – temperatur op til 900 °C

Opvaskeovn  – temperatur op til 550 °C

Tørreskab – temperatur indstillet til 58 °C

Grafitiseringsanlæg med hhv. 8 og 12 små ovne - temperatur op til 550 °C

Pumpestation

Monteringsanlæg med trykluft

Gas/ilt brænder

Frysetørrer

Ultralydsbad

Varmeskab

Nitrogen pistol i stinkskab

 

Manualer

Manualer til udstyr kan findes i mapper der er placeret i overskabet over håndvasken.

 

Kemikalier

Solventer er placeret i udtræksskab til højre for stinkskabet.

Flydende kvælstof opbevares i Thermo Dewars.

Regler vedrørende anvendelse af kemikalier kan findes her.

Personlige værnemidler

Nitril handsker

Handsker til varme overflader

Beskyttelsesbriller

Gasdetektor

 

Anden beskyttelse

Stinkskabe

Punktsug

 

Vejledning for brug personlige værnemidler og anden beskyttelse kan findes her[MSK2] 

 

Sikkerhedsudstyr

Øjenskylleflasker ved håndvask

Brandtæppe ved håndvask

Plaster i skab over håndvask

Kulsyreslukker på gang uden for laboratorie 1522-319 samt 1522-331

Håndsprøjtebatteri på gang uden for laboratorie 1522-317 samt 1522-331

Nødbruser i sidste rum på gangen mellem toilet og altan

 

Sikkerhed

Vær opmærksom på gasflasker under tryk i lokalet. Husk altid at lukke for gasflaskerne på hovedhanen, når de ikke er i brug og inden lokalet forlades.

Vær meget opmærksom på, at ovnene på grafitiseringsanlæggene kan have meget varme overflader.

Læs instruks for arbejdet med flydende kvælstof, [MSK3] inden arbejdet påbegyndes.

Der kan hentes flere oplysninger om sikkerhed i laboratoriet under afsnittet Sikkerhed.

 

Affaldshåndtering

Regler for bortskaffelse af kemikalier og reagener i afdelingen kan findes her. her[MSK5] 

 

Nødsituationer

Find informationer vedrørende nødsituationer her.


 [MSK2]Link til ”Sikkerhed > Personlige værnemidler og anden beskyttelse”

 [MSK3]Kan evt. oprettes som link til instruksen.