Aarhus Universitets segl

Undervisning i astronomi i gymnasieskolen

Generelt

Undervisning i et fag på de gymnasiale uddannelser forudsætter generelt faglig kompetence i faget. For faglig kompetence i astronomi kræves, jfr. bekendtgørelse om faglige mindstekrav, faglig kompetence i fysik samt 30 ECTS astronomi med bl.a. en observationel komponent.

Faglig kompetence i fysik er sikret med en bacheloruddannelse i fysik ved AU efterfulgt af en kandidatuddannelse i fysik eller astronomi ved AU, når det samlede forløb indeholder kurserne Eksperimentel Skolefysik (5 ECTS) og Naturfagenes Fagdidaktik (5 ECTS).

Nuværende studerende på seneste studieordning

For nuværende studerende er bekendtgørelsens krav til astronomiindholdet opfyldt, hvis man på bacheloruddannelsen tager tilvalget astronomi angivet på denne side .

En kandidatuddannelse i astronomi opfylder ligeledes kravene til astronomiindholdet forudsat kurset Astronomi fra Observation til Vidensformidling (5 ECTS) er indeholdt i denne eller den forudgående bacheloruddannelse.

Andre, herunder færdiguddannede kandidater med faglig kompetence i fysik

Hver af følgende muligheder opfylder bekendtgørelsens krav til astronomiindholdet (AU-kursusnavne angivet i kursiv):

- En kandidatuddannelse i astronomi samt Astronomi fra Observation til Vidensformidling (5 ECTS) fx indeholdt i denne eller den forudgående BSc-uddannelse

- Relativitetsteori & Astrofysik (10 ECTS) eller det tidligere Astrofysik (5 ECTS) samt Astrofysik II (10 ECTS), 10 ECTS kandidatkurser i astronomi, Astronomi fra Observation til Vidensformidling (5 ECTS)

- Relativitetsteori & Astrofysik (10 ECTS) eller det tidligere Astrofysik (5 ECTS) samt Stjerner & Planeter (10 ECTS), Galakser & Kosmologi (10 ECTS), Projekt i Astrofysik (5 ECTS), Astronomi fra Observation til Vidensformidling (5 ECTS)

- Det tidligere kursusforløb Astrofysik (5 ECTS), Stjerner (5 ECTS), Galakser (5 ECTS), Kosmologi (5 ECTS), Observationelle værktøjer (5 ECTS), Astrophysics of extreme objects (5 ECTS), Det interstellare medium og dannelsen af stjerner og planeter (5 ECTS)

Astronomiindholdet kan komponeres anderledes efter individuel vurdering.