Aarhus Universitets segl

Har du været udsat for diskrimination eller chikane?

Diskrimination og seksuel chikane er uacceptabelt.

Hvis du som studerende eller medarbejder oplever eksempler på diskrimination eller synes at situationer eller omstændigheder virker indirekte diskriminerende, vil ligestillingsudvalget meget gerne have det at vide.  

Hvis du som medarbejder oplever chikane af seksuel eller anden karakter fra kolleger eller overordnede kan du henvende dig til HR afdelingen (Nat-Tech.HR.team1@au.dk), som kan rådgive og som vil køre en sag efter fagretslige regler.

Hvis du som studerende oplever chikane af seksuel eller anden karakter fra medarbejdere eller medstuderende er det muligt at henvende dig anonymt til særlige rådgivere og erfarne studievejledere i Fakultetets Studieadministration, som kan rådgive og hjælpe dig videre. Rådgivningen kan også indbefatte psykologhjælp.