Aarhus Universitets segl

1522-331 Prøvemodtagelse

Ansvarlig: Ann Berith Valbøll Jensen

Prøvemodtagelsen er det sted, hvor ny ankomne prøver gennemses og registreres. Efter registrering fordeles prøver til arkiv eller køleskab/fryser. Via organisationstavle fordeles prøver efter rækkefølge. Når prøverne står for tur, tages de frem og der foretages afvejning til videre forbehandling.

Beskrivelse

Udtagning og afvejning af prøver til forbehandling.
Afvejning til grafitisering (CuO-rør eller reaktionskolber).
Klargøring af Fe-rør samt CuO-rør til grafitisering.
Afvejning af prøvemængde i tincups til EA.

Udstyr

Mettler Toledo vægte
NB! Der er magnetfelt ved Mettler Toledo vægtene. Tag forholdsregler, hvis du bruger pacemaker – hold 50 cm afstand fra magnetfeltet, når vægtene bruges eller opholder dig i nærheden af vægtene.
Sartorius Mikrovægt
Mikroskop
Køleskabe

Manualer

Manualer til vægte forefindes i det midterste skab over vejestationerne.

Sikkerhed

Sikkerhedsudstyr:
Øjenbruser ved håndvask
Kulsyreslukker i laboratoriet
Kulsyreslukker på gangen mellem 1522-327 og 1522-331
Håndsprøjtebatteri på gangen mellem 1522-327 og 1522-331
Nødbruser i sidste rum på gangen mellem toilet og altan
Chemisorb puder til opsamling af kemikalie spild under vask i lokale 1522-327

Personlige værnemidler

Handsker
Beskyttelsesbriller

Beskyttelse

Stinkskab
Punktsug 

Kemikalier

Aflåst kemikalieskab med sug indeholdende diverse faststof kemikalier. Kun laboranter har adgang til dette skab.

Regler vedrørende anvendelse af kemikalier kan findes her.

Læs også afsnit om Brug af kemikalier samt Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Regler for bortskaffelse af kemikalier og reagener i afdelingen kan findes her.

Nødsituationer

Find informationer vedrørende nødsituationer her.