Aarhus Universitets segl

Forskningscentre og -grupper

 • Aarhus AMS Centre

  Centeret foretager isotopanalyser til brug for blandt andet kulstof-14 datering indenfor geologi, arkæologi, retsvidenskab samt vand- og luftprøver.

 • CCQ - Center for Complex Quantum Systems

  Ved centeret studerer fem forskergrupper de kvantetilstande, som fremgår i vekselvirkningen imellem atomer og lys. Centeret finansieres af Danmarks Grundforskningsfond.

 • InterCat - Center for Interstellar Catalysis

  Ved centeret studeres de kemiske og fysiske forhold i det interstellare støv, med henblik blandt andet på at få forståelse for grundbetingelserne for livets opståen. Centeret finansieres af Danmarks Grundforskningsfond.

 • ISA - Institute for Storage Ring Facilities

  ISA er et dansk nationallaboratorium, der forsker i områder indenfor fysik, kemi og biologi ved hjælp af acceleratorer og lagerringe.

 • maQma - Niels Bohr Professorship

  Teoretisk forskning i samspillet imellem atomfysik, kvanteoptik og flerlegemefysik. Her indgår studiet af vekselvirkende fotoner, kvantegasser og kvantesimulationer. Forskergruppen finansieres delvist af Danmarks Grundforskningsfond via et Niels Bohrprofessorat.

 • NICE - National Instrument center for CERN Experiments

  Centeret koordinerer den danske deltagelse ved kerneforskningscenteret CERN. NICE har til huse ved NBI ved Københavns Universitet. En række forskere ved IFA er tilknyttet det danske center, hvor de arbejder med instrumentudvikling og forskning.

 • CQOM - Center for Quantum Optics and Quantum Matter

  Ved centeret studeres vekselvirkninger imellem lys og atomer både teoretisk og eksperimentelt, blandt andet med henblik på at udvikle fremtidige kvantebaserede teknologier. Centeret finansieres af Danmarks Grundforskningsfond.

  Qcool

  I forskergruppen studeres vekselvirkningen imellem fotoner styret af kvanteeffekter. Projektet er et samarbejde med Syddansk Universitet i Semper Ardens forskningsprogrammet støttet af Carlsbergfondet.

 • SAC - Stellar Astrophysics Centre

  Ved SAC studeres stjernernes natur og de exoplaneter, som kredser om et stort antal stjerner. Data fra satellitter (CoRot, Kepler, TESS) og teleskoper (SONG, NOT, VLT) kombineres med teoretiske studier af asteroseismologi. Centeret fungerer som nav i et internationalt netværk af arbejdsgrupper. Centeret finansieres af Danmarks Grundforskningsfond.

 • SUNTUNE - High-efficiency Solar Cells by Spectral Transformation using Nano-optical Enhancement

  SunTune-projektet søger at udvikle højeffektive og billigere solceller, som er følsomme for det langbølgede sollys. Centeret er et samarbejde imellem flere partnere også udenfor Aarhus Universitet. Innovationsfonden yder den finansielle basis for projektet.

 •  Ultrafast Dynamics of Quantum Materials

  Forskergruppen studerer vekselvirkningen imellem ultrakorte laserpulser og faste stoffer; specielt kvantematerialer og stoffer med superledning ved høje temperaturer. Gruppens arbejde finansieres blandt andet ved et Young Researcher Fellowship fra Carlsbergfondet.

 • VILLUM Centre of Excellence for Dirac Materials (VCDM)

  Ved centeret studeres egenskaberne for nyudviklede materialer som graphen, halvmetaller og højtemperatur superledere; stoffer, som har en særlig fælles elektronstruktur, og som kaldes Dirac-stoffer. Centeret finansieres af Villum Fonden.

  QUSCOPE - Villum Foundation Centre of Excellence for  Quantum Scale Optical Processes

  Centeret ophørte i 2018 sit arbejde med blandt andet at studere kontrol af kvantesystemer med lys. Interesserede kan finde centerets resultater beskrevet her.

  QUANTOP

  Centeret ophørte i 2012 sit arbejde med blandt andet at studere kontrol af kvantesystemer med lys. Interesserede kan finde centerets resultater beskrevet her. Centeret var finansieret af Danmarks Grundforskningsfond.

  Quantum Measurement and Manipulation Group