Aarhus Universitets segl

Forskningscentre og -grupper

 • Aarhus AMS Centre

  Centeret foretager isotopanalyser til brug for blandt andet kulstof-14 datering indenfor geologi, arkæologi, retsvidenskab samt vand- og luftprøver.

 • CCQ - Center for Complex Quantum Systems

  Centeret var indtil september 2023 finansieret af Danmarks Grundforskningsfond.

 • Ved centeret studerede fem forskergrupper de kvantetilstande, som fremgår i vekselvirkningen imellem atomer og lys. 

 • InterCat - Center for Interstellar Catalysis

  Ved centeret studeres de kemiske og fysiske forhold i det interstellare støv, med henblik blandt andet på at få forståelse for grundbetingelserne for livets opståen. Centeret finansieres af Danmarks Grundforskningsfond.

 • ISA - Institute for Storage Ring Facilities

  ISA er et dansk nationallaboratorium, der forsker i områder indenfor fysik, kemi og biologi ved hjælp af acceleratorer og lagerringe.

 • NICE - National Instrument center for CERN Experiments

  Centeret koordinerer den danske deltagelse ved kerneforskningscenteret CERN. NICE har til huse ved NBI ved Københavns Universitet. En række forskere ved IFA er tilknyttet det danske center, hvor de arbejder med instrumentudvikling og forskning.

 • Qcool

  I forskergruppen studeres vekselvirkningen imellem fotoner styret af kvanteeffekter. Projektet er et samarbejde med Syddansk Universitet i Semper Ardens forskningsprogrammet støttet af Carlsbergfondet.

 • SAC - Stellar Astrophysics Centre

  Centeret var indtil september 2022 finansieret af Danmarks Grundforskningsfond.

  Ved SAC studeres stjernernes natur og de exoplaneter, som kredser om et stort antal stjerner. Data fra satellitter (CoRot, Kepler, TESS) og teleskoper (SONG, NOT, VLT) kombineres med teoretiske studier af asteroseismologi. Centeret fungerer som nav i et internationalt netværk af arbejdsgrupper. 

 • Ultrafast Dynamics of Quantum Materials

  Forskergruppen studerer vekselvirkningen imellem ultrakorte laserpulser og faste stoffer; specielt kvantematerialer og stoffer med superledning ved høje temperaturer. Gruppens arbejde finansieres blandt andet ved et Young Researcher Fellowship fra Carlsbergfondet. 

 • Laboratory of Quantum Materials and Quantum Measurements (LQ2M2)

  The group exploits various quantum materials (topological insulators, superconductors, ferromagnetic and antiferromagnetic materials etc.) and their heterostructures for manipulation of quantum states of electrons, spins and photons with the aim to uncover novel quantum phenomena applicable for quantum information processing and quantum computation. 

 • Quantum Materials Group

  We are an experimental condensed matter physics group based at the ASTRID2 synchrotron at Aarhus University exploring the vibrant area of quantum materials research to uncover new physics. We grow these materials and investigate their remarkable electronic and structural properties using a powerhouse combination of innovative surface scientific techniques, specifically, ultra-high vacuum variable-temperature scanning tunnelling microscopy (UHV VT-STM) and synchrotron-based angle-resolved photoemission spectroscopy with nanoscale spatial resolution (nanoARPES).