Aarhus Universitets segl

Medicinsk fysik

Absorption af γ-stråler i vand og α-strålers flyvelængde i et tågekammer

Ansvarlig: Rasmus Klitgaard (rasmusklitgaard@clin.au.dk) og Emma Riis Skarsø (emma.skarsoe@oncology.au.dk)

Arrangementets art og varighed: Eksperimentelle øvelser med efterfølgende databehandling, ca. 3 timer. (2 timer hvis øvelsen kombineres med foredrag om medicinsk fysik.)

Indhold: Stråling er ikke kun farlig for mennesker. Bestråles en tumor med γ-stråling vil man beskadige, og – i bedste fald – neutralisere tumoren helt. Et problem med denne proces er, at alt det raske væv som strålingen skal gennem for at nå tumoren også bliver beskadiget. En anden måde at bruge stråling til kræftbehandling er ved at bruge protonstråling. Ladede partikler afsætter næsten al deres energi lige før de stopper. Den dybde hvor en proton afsætter hovedparten af sin energi, afhænger nemlig af dens start-energi og man kan derfor præcist ramme en tumor inde i kroppen stort set uden at skade det omkringliggende væv. I disse øvelser vil vi kigge nærmere på γ-stråling og partikelstråling i to simple eksperimenter som kan hjælpe med at forklare denne forskel i energiafsættelse.

Forudsætninger: Fysik A eller B niveau. Vi forventer at eleverne har gennemgået øvelsesvejledningerne hjemmefra og har dannet sig et overblik over eksperimenternes relevans og sammenhæng. Eleverne skal medbringe PC med CAS-værktøj til regression.

Øvrige oplysninger: Links til øvelsesvejledning og artikel om protonterapiens fysik:

Protonterapiens fysik - en kort udledning af Bragg-kurven og dens top

Øvelsesvejledning