Aarhus Universitets segl

Forskning ved Ole Rømer-Observatoriet

Her er et par eksempler på forskningsprojekter, hvor ansatte og studerende ved Institut for Fysik og Astronomi bruger bl.a. observatoriets 50cm teleskop.

 • Observationer af variable stjerner i den åbne stjernehob Praesepe (M44)

  I forbindelse med forberedelserne til en stor international observationsrunde, hvor to såkaldte Delta Scuti stjerner i den åbne stjernehob Praesepe (M44) skulle observeres, undersøgtes et lille område af Praesepe. Tilsvarende observationer var foretaget fra et teleskop i Ungarn, og disse skulle nu sammenlignes med observationerne foretaget fra Ole Rømer Observatoriet. De pågældende observationer dannede grundlaget for den internationale observationsrunde som fandt sted januar-februar 1998. Ideen i projektet var at foretage såkaldte asteroseismologiske undersøgelser af de pågældende stjerner, med det formål at forstå specielt de indre dele af stjernerne. Observationerne blev foretaget sideløbende med teoretiske undersøgelser og modelberegninger af de variable stjerner.
  Observationerne er foretaget af Søren Frandsen, Hans Kjeldsen, Torben Arentoft, Michael Viskum m.fl.

   

 • Observation af 176 Iduna

  176 Iduna er en lille planet, en asteroide, med en diameter på omtrent 125 km, der kredser om solen i asteroidebæltet ca. tre gange længere væk fra solen end jorden.
  Da denne lille klode ikke er perfekt rund, vil den, når den roterer, vise skiftevis en bred og en smal side. Under rotationen kan vi fra jorden derfor opleve, at objektet skiftevis reflekterer meget og lidt sollys, objektet "blinker". Det er denne lysvariation, der blev observeret fra observatoriet og som er gengivet i grafen herunder.

  Perioden for Iduna

  Ud fra lysvariationen blev en rotations periode bestemt. Perioden viste sig at være 11 timer 17 minutter og 20 sekunder med en usikkerhed på kun 20 sekunder. Målingen af perioden for dette objekt indgår, som så mange andre perioder, i arbejdet med at forstå asteroidebæltet og dermed vores solsystem. Observationerne er foretaget af Anders Traberg og Torben Arentoft.