Aarhus Universitets segl

VejrstationIFA har opstillet en vejrstation på Steno Museet. Vejrstationen kan, udover måling af barometrisk effekt i forbindelse med kosmisk partikelstråling ved jordoverfladen, anvendes til undervisningsprojekter indenfor vejr og klima, idet dens data kan hentes hjem via internet, se menupunktet Vejrdata.


Vejrstationens inde-konsol står i radioforbindelse med vejrstationen, og sender data til PC'en via USB-kabelGeografisk position: +56° 9' 54.59'', +10° 12' 11.64''.

Højde over havet: Det omgivende terræn er ca. 33 m.o.h., vejrstationen er opstillet på en ca. 3 meter høj stander, i alt ca. 36 m.o.h.

Omgivelser: Vejrstationen er af praktiske grunde opstillet over et underlag af gule klinker nær bygninger og træer. Stationens opstilling svarer således ikke til de anbefalede standarder for opstilling af vejrstationer.

Stationstype: Vantage Pro 2 Plus.

Måleenheder og usikkerheder: Se producentens datablad

Luftfugtighed: 0 - 100 procent.

Lufttryk: hPa. Bemærk at lufttrykket er reduceret til det tilsvarende tryk ved havoverfladen. Trykket ved havoverfladen kan udregnes som det målte lufttryk + 0.125 hPa pr. m. o. h.

Nedbør: mm.

Solindstråling: Måles som Watt pr. kvadratmeter på en vandret flade. Bemærk at solindstråling andetsteds ofte angives som Watt pr. kvadratmeter vinkelret på solstrålingen.

Temperatur: ° Celsius. Bemærk at måling af temperatur påvirkes af at stationen står i læ af huse og træer, samt af underlaget af gule klinker.

UV-indeks: Måles som 0 - 16 på en vandret flade. Bemærk at UV-indeks andetsteds ofte angives vinkelret på solstrålingen.

Vindretning: 0° - 360° . Nord = 0°/360°, øst = 90°, syd = 180°, vest = 270°. Bemærk at måling af vindforhold kan forstyrres af nærtstående huse og træer.

Vindstyrke: Meter pr. sekund. Bemærk at måling af vindforhold kan forstyrres af nærtstående huse og træer.

Dato og klokkeslæt: Tidsstempling af vejrdata er dansk normaltid med tillæg af 1 time når sommertid er gældende. Bemærk at HiSPARC-stationernes tidsstempling er i UTC.


Vejrstationens PC-kontrolpanel