Aarhus Universitets segl

HiSPARC-stationer

De mange stationers drift overvåges med programmet Nagios, en oversigt over stationerne findes på HiSPARCs Nagios-hovedside.

En oversigt over de enkelte stationers drift findes i driftsoversigt for stationerne via Nagios.


Placering


Station 20001 - IFA
Stationen er placeret på loftpladerne over Fysisk Auditorium (lokale 1523-318. Der er klimastyring i Fysisk Auditorium, hvorfor inde-temperaturen kan antages at ligge nogenlunde konstant omkring en halv snes grader Celsius.


Station 20002 - Naturhistorisk Museum


Temperaturlogning foretages med USB-termometeret PCsensor, som kalibreres ved lejlighedsvis aflæsning af elektronisk termometer

Stationen er placeret på loftet i bygning 1140. Loftsrummet er uisoleret og uden klimastyring, og der er derfor ganske store temperaturforskelle både mellem nat- og dagtemperaturer og sommer- og vintertemperaturer. På vinternætter ligger indetemperaturen omkring frysepunktet, på sommereftermiddage stiger temperaturen til over 35 °C p.g.a. solindstråling på taget.

Temperaturlogning
Der foretages logning af indetemperatur på loftsrummet hvor station 20002 er opstillet. Logfiler kan hentes her

 

Indetemp_NM_20002_20140630_20150801.csv

2014-7-24_15h50m26s_PCsensor.txt


Station 20003 - Steno Museet

Stationen er placeret i teknikrummet på loftet i bygning 1101. Der er klimastyring i lokalet, og derfor nogenlunde konstant temperatur. Vejrstationens inde-konsol er placeret i lokalet og måler hvert minut indetemperaturen (indoorlog), som kan hentes i vejrstationens datapakker på users-phys.au.dk/vejrdata/vejrdata.html. De 2 detektorer ligger i hver sit hjørne af teknikrummet, som ikke er undersøgt for temperaturgradienter.


PC'er til hhv. vejrstation og HiSPARC-station, vejrstationens inde-konsol og en detektorplade i hjørnet


Den anden detektor er anbragt på et ventilationsrør i lokalets modsatte hjørne.


GPS-antennens placering (i ventilationskanal over vindue) i en nordvendt gavl og med afskærmning mod vest er ikke optimal for kontakt med GPS-satellitter

Kort over alle stationer findes på