Aarhus Universitets segl

Referat fra 26. april

I anledning af VerdensFysikåret 2005 afholdes en række foredrag på Aarhus Universitet. Den 26. april 2005 holdt Brian Bech Nielsen foredraget 'Einsteins mirakuløse år, 2005'

aud
Foredraget blev afholdt i Søauditoriet som har 400 siddepladser og det var fyldt til bristepunktet.

Ove PoulsenRektor Ove Poulsen fra Ingeniørhøjskolen i Århus indledte med at byde tilhørere og foredragsholder Brian Bech Nielsen velkommen og redegjorde for årsagen til Fysikåret 2005. I den anledning udlovede han en præmie til det bedste spørgsmål med den betingelse at spørgeren var 15 år eller yngre.

Herefter tog Brian Bech Nielsen over og startede med en kort oversigt over Albert Einsteins opvækst, uddannelse og videre karriere. Han pointerede at Einsteins publikationer fra 1905 måtte være 'fritids-arbejde' da Einstein i 1905 var ansat som medarbejder ved Berns Patentkontor.

BBNBrian gav derefter en gennemgang af de 3 artikler fra 1905 afbrudt af en kort pause.

Først om Brownske bevægelse hvor Einstein antog at der måtte findes atomer. I 1905 var det en hypotese, men Einstein kunne udfra denne antagelse redegøre for tidligere eksperimenter inden for feltet.
Einsteins teori for Brownske bevægelser blev senere bekræftet af eksperimenter.

Dernæst gennemgik Brian artiklen om den fotoelektriske effekt som var eksperimerientelt påvist nogle år tidligere, men endnu ikke forklaret teoretisk i 1905. Her indgik en overbevisende demonstration med en Zinkplade opladet med en negativ spænding fra en Van de Graaff generator. Ved at belyse pladen med en kraftig halogenlampe skete ingen afladning, men med en svag ultraviolet lampe blev pladen hurtigt afladet ved udsendelse af fotoelektroner.mikroskop

I pausen havde publikum mulighed for selv at studere demonstrationsforsøgene og ved selvsyn konstatere Brownske bevægelser i et kvalitetsmikroskop.

Efter pausen var emnet den specielle relativitetsteori illustreret med et 'on-line' eksperiment ferfyopstillet på Institut for Fysik og Astronomi transmitteret over internettet. Tilhørerne fik en forklaring på hvordan myoner skabt i den øvre atmosfære kan overleve rejsen ned til jorden på trods af deres meget korte levetid. Videre til 'Tvillingeparadoxet' og andre fysiske fænomener der kun kan forklares ved hjælp af den relativitetsteori Einstein publicerede i 1905.

Efter foredraget havde publikum mulighed for at stille spørgsmål, og spørgelysten var stor. Især emner omkring relativitetsteorien blev draget frem men også andre mere personrelaterede ting om Einsteins liv kom frem. Nogle spørgsmål var:

  • Er lyshastigheden konstant i et accelereret initialsystem?
  • Har lyshastigheden været konstant siden universets begyndelse?
  • Er det helt sikkert at der er en ækvivalens mellem masse og energi?
  • Hvad brugte Einstein pengene fra Nobelprisen til?
  • Lever man længere når man bryder hastighedgrænserne på motorvejen?
  • Hvilken skæbne ville Einstein have haft hvis han ikke var emigreret fra Tyskland i 1933? (vinderspørgsmålet)

De fleste spørgsmål blev besvaret umidelbart, men til nogle af dem måtte selv foredragsholderen sige at det var mere end han kunne svare på.

Præmien for det bedste spørgsmål gik til en ung mand på netop 15 år og var et WYP2005 ur som vist herunder.

ur