Aarhus Universitets segl

Referat fra 11. oktober

I anledning af VerdensFysikåret 2005 afholdes en række foredrag på Aarhus Universitet. Den 11. oktober 2005 holdt Ulrik I. Uggerhøj foredraget ' Tid og Rum'.

Invitation aud

Over 400 i Søauditoriet. Igen havde mange unge såvel som ældre fundet vej til et spændende foredrag, måske fordi vejret var fint. Lektor Helge Knudsen fra Institut for Fysik og Astronomi fortalte først lidt om aftenens foredragsholder, specielt om hans interesser for relativistiske effekter og hans arbejde med højenergetiske partikler på CERN i Schweitz. Han medbragte også 3 WYP2005 ure som præmier til spørgsmålsstillere under 20 år. Endelig gjorde han opmærksom på den efterfølgende forelæsning her i efteråret, d.  25/10.

Helge

UlrikHan gav derefter ordet til Ulrik som begyndte med et par Andromedaprovokerende spørgsmål:

  • Er du født på Månen?
  • Hvad laver 'de' lige 'nu' lige 'der' (i Andromeda galaxen)

Ulrik tog derefter udgangspunkt i Galilæi med vores forskellige opfattelser af relativitet i rum der er i bevægelse. Herunder demonstrationer af tennisbolde der falder i tyngdefeltet og endelig et lille filmklip med faldende legemer (hammer og fjer) i lufttomt rum. Se selv.

Herefter blev videnskabsmanden Ole Rømer præsenteret. Han var den første der ved observationer af Jupiters måne Io kunne bevise at lys ikke udbreder sig uendeligt hurtigt. Med gode animationer gennemgik han Rømers metode. De kan ses eller genses på denne adresse.

LightspeedVidere over Kant's argumenter for at der eksisterer et absolut rum, et kort blik på Maxwell's ligninger og Michelson og Morely's eksperiment i 1887 der afkræftede eksistensen af en Æter.

Så blev der lavet forsøg med vand i en roterende spand som argument for et absolut rum, et forsøg man selv kan lave i haven.

Endelig kom Einstein på banen med kravet om at lysets hastighed er konstant og gælder for alle. Med animationer blev det vist hvorfor tiden går langsommere i ting der bevæger sig. Disse simple betragtninger af et 'Lysur' i bevægelse var meget overbevisende. Også problemer med samtidighed blev demonstreret med gode animationer. Så lige inden pausen fik vi beviset for den berømte formel E=mc2 illustreret med 'Einsteins kasse'. Der var så 15 min. pause til at fordøje de svære begreber.

Pause

Lige efter tilhørerne var på plads igen, skete der et teknisk uheld der resulterede i  at Tiden gik i stå og Rummet blev mørkt. Det var vist ikke planlagt? Men det føltes lidt som at befinde sig i et sort hul. Medens projektorerne kølede af og varmede op blev der tid til et par spørgsmål. Ulrik demonstrerede derefter almindelig rotation (med en kontorstol) og gik over til Relativistisk rotation der ikke bare ændrer koordinater men både tid og rum. Ved hjælp af denne rum-tid rotation viste Ulrik at han ikke er født i Skanderborg d. 30.04.68 men på Månen (Mare Tranqulitatis) d. 21.07.69. Han viste også at spørgsmålet "Hvad laver 'de' lige 'nu' lige 'der'" i Andromeda afhænger meget af om spørgeren er i bevægelse. Selv om han blot går (5 km/t) vil der være en forskel mellem din og hans tid på ca. 5 dage i begivenheder så langt væk. Foredraget sluttede med en gennemgang af tidsopfattelse, tidsrejser og en diskussion om der er mere end 3 rumlige og 1 tidslig dimension. Hvad er tid? Søren Kierkegård sagde: 'Saaledes forstaaet er Øieblikket ikke egentlig Tidens Atom, men Evighedens Atom' og John A. Wheeler udtalte: 'Time is Nature’s way of stopping things happening all at once'. Hvis man stadig er nysgerrig kan man købe Ulrik I. Uggerhøjs bog 'Tid' som udkommer d. 19 nov. 2005. Det var nu tid til spørgsmål og her skal kun gengives de tre der blev stillet af unge mennesker der hver fik et WYP2005 ur.

 

  • Kan man se lys fra Big Bang?Ur
  • I dit lysur, bliver kassen ikke kortere?
  • Findes der 'Hvide huller'?


En herlig aften med klar himmel og måneskin på hjemvejen.