Aarhus Universitets segl

God laboratoriepraksis (GLP)

Hvad betyder god laboratoriepraksis (GLP)?

Med en god laboratoriepraksis mener vi, at hverdagen bliver lettere, sjovere og sikrere, hvis nedenstående retningslinjer følges. Stil hellere et spørgsmål for meget end for lidt til det uddannede personale, når der opstår tvivlsspørgsmål. Vi bestræber os på at hjælpe hinanden og få dagene til at fungere så gnidningsløse som overhovedet muligt.

Overtøj, tasker mv. skal placeres udenfor laboratoriet.

Bær almindeligt rent fodtøj, brug evt. skiftesko. Trøjer/bluser med lange fibre skal helst undgås på laboratoriet. Ingen flagrende ærmer, jakker, tørklæder eller lignende.

Det anbefales at anvende kittel, når der arbejdes i laboratoriet. Den skal tages af, når laboratoriet forlades.

Hvis du har brugt handsker under dit arbejde, skal de tages af inden laboratoriet forlades.

Dørene ind til laboratorierne er branddøre og skal derfor holdes lukkede.

Føde-/drikkevarer må under ingen omstændigheder opbevares eller indtages på laboratoriet.

Vi forventer god omgangstone med respekt for alle.

 

Hvad skal jeg gøre, før arbejdet i laboratoriet påbegyndes?

Giv besked til din kontaktperson, inden arbejdet påbegyndes.

Gennemgå introduktion til arbejdet i laboratoriet, herunder sikkerhed. Desuden skal du have en introduktion til de lokaler du skal arbejde i af de/den laboratorieansvarlige.

Læs sikkerhedsvejledninger og arbejdspladsbrugsanvisninger inden arbejdet påbegyndes.

Arbejdet skal planlægges, inden det påbegyndes. Gennemgå forskrifter, og tjek at kemikalier, reagenser og udstyr er til rådighed. Rådfør dig med den laboratorieansvarlige.

Anvend påkrævede værnemidler.

Brug ikke udstyr, som du ikke er blevet instruereret i at anvende.

Vask hænder inden laboratoriet forlades og efter håndtering af farlige kemikalier.

Anvend aldrig glasudstyr, der er revnet eller på anden måde er påført skade.

Der må aldrig arbejdes alene på laboratoriet uden for normal arbejdstid, med mindre andet er aftalt med den videnskabelige leder. Man bør samtidig sikre sig, at mindst en person uden for instituttet er vidende herom.

 

Hvad skal jeg gøre, inden jeg forlader laboratoriet?

Ryd op efter dig, når arbejdsdagen er slut. Såfremt det er nødvendigt, at ting skal stå over flere dage, skal laboratoriepersonalet informeres.

Sørg for at prøver og lignende er mærket med navn, dato samt prøvenumre eller anden form for identifikation.

Der skal holdes orden i stinkskabet, det er ikke en opbevaringsplads.

Ved endt arbejde skal bordplader og vægte rengøres.

Opvask skal ordnes efter reglerne, se ovenfor.

Løst apparatur stilles på plads efter brug.

Gulvet skal holdes frit for dunke, kasser, løst apparatur og lignende.

Husk at slukke for elektrisk udstyr samt lukke stinkskabe helt ned, inden du forlader laboratoriet.

Når laboratorierne forlades for nat, weekend og ferier, skal vinduer lukkes, lyset slukkes og dørene låses.

 

Hvad med kemikalier, reagenser, glasudstyr m.v.?

Kemikalier og andre forbrugsvarer bestilles af det faste personale.

Giv besked til laboratoriepersonalet i god tid, når du opdager, at der mangler forbrugsvarer eller lignende, så der kan bestilles nyt.

Giv besked til din laboratoriepersonalet i god tid, når det sidste kemikalie eller reagenser tages i  brug.

Reagenser skal fremstilles af laboranterne, medmindre er aftalt og oplæring har fundet sted.

Tomme beholdere der har indeholdt reagenser/ fortyndede kemikalier stilles ved siden af vasken, så laboratoriepersonalet kan være opmærksomme på at der skal fremstilles nyt.

Sørg for at fylde op efter dig, f.eks. vejepapir i forskellige størrelser i vejebakkerne etc.

 

Hvordan ordner vi opvasken?

Glasudstyr, der skal afbrændes i ”opvaskeovn”, skal vaskes grundigt og skylles med enten demineraliseret vand eller Milli-Q vand, inden det stilles i de hvide opvaskebaljer.

Glasvarer og plastmateriale, f.eks. skruelåg, der ikke skal afbrændes i ”opvaskeovn”, skal vaskes grundigt og skylles med Milli-Q vand og tørres i varmeskab ved max. 58°C.

Spatler, pincetter, skalpeller mv. renses i ultralydsbad med Milli-Q vand i 15 min., herefter Ethanol i 2 x 15 min. og tørres herefter i ovn ved max. 58 °C.

 

Hvordan opbevarer jeg mine prøver?

Køleskab og fryser må gerne anvendes til opbevaring af prøver efter nærmere aftale med laboratoriepersonalet.

Sørg for at prøver og det, du bruger, er mærket med navn, dato samt prøvenumre eller anden form for identifikation.

Skuffer til personlige ting eller prøver kan fås ved nærmere aftale med din kontaktperson.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis apparatet melder fejl?

Du finder nærmere instruktion under instrumentfejl og uregelmæssigheder.