Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Nyheder

19.12.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Jeffrey Hangst får bevilling fra Carlsbergfondet til forskning i antistof

Carlsbergfondet har bevilget 3,3 millioner kroner til lektor Jefffrey Hangst fra Aarhus Universitet, til indkøb af nyt forskningsudstyr. Jeffrey Hangst er talsmand for ALPHA-gruppen i CERN, der er førende i verden i forskningen i antibrint.

19.12.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Nyt AU Ideas Pilotcenter: Pilot Center for Community-driven Research: Game Assisted Quantum Computing

Jacob Friis Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, er bevilget midler til nyt pilotcenter. Der er i alt uddelt 65,5 mio. kr. til 15 pilotcentre, som i løbet af de næste 3-5 år skal skal arbejde med forskningsprojekter med henblik på at undersøge, om idéen kan udvikles til et egentligt forskningscenter.

19.12.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ulrik Ingerslev Uggerhøj, Fysik og Astronomi, tildelt doktorgrad

Dekan for Science and Technology, Brian Bech Nielsen, og institutleder for Institut for Fysik og Astronomi, Lars H. Andersen, overrakte den 14. december doktorgradsbevis til dr.scient. Ulrik Ingerslev Uggerhøj.

09.12.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Kæmpestjerners indre roterer hurtigere end overfladen

Astronomer fra Aarhus Universitet har studeret kæmpestjerners indre og kan konstatere, at de opfører sig helt anderledes end Solen.

09.12.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Atompincetten i top tre

Videnskab.dk valgte Jacob Friis Sherson, Institut for Fysik og Astronomi og hans uhyre præcise pincet, der kan gribe fat i et enkelt atom af gangen, blandt de tre bedste til Årets Danske Forskningsresultat 2011

08.12.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny planet i medierne

Hans Kjeldsen, Jørgen Christensen-Dalsgaard, Christoffer Karoff m.fl., Institut for Fysik og Astronomi, kunne mandag 5. december 2011 offentliggøre fundet af en ny jordlignende planet 600 lysår borte.

06.12.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

AU-astronomer er med til at finde jordlignende planet

For første gang er det lykkedes med NASA’s Kepler-rumteleskop at finde en planet, hvor temperaturen på overfladen af planeten i princippet tillader liv. Den nyfundne planet ligger 600 lysår fra jorden.

05.12.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Forskere ”fotograferer” elektroners forbudte rejse med laser

I kvantemekanikken kan partikler rejse gennem områder, der er forbudte i klassisk fysik, såkaldt tunnelering. Nu har forskere ved Aarhus Universitet og ETH Zürich-universitetet i Schweiz kortlagt præcis, hvor partiklen dukker frem efter rejsen.

28.11.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Han ser på mønstre i små skyer af atomer

Den talentfulde unge tyske fysiker, Jan Arlt, kan med en bevilling fra Lundbeckfonden på 10 mio. kroner etablere sin egen forskergruppe på Aarhus Universitet.

18.11.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Atompincet i TechNewsWorld

Jacob Friis Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, har med sin atompincet medvirket i en artikel på det populære online tech-magasin, TechNewsWorld, der giver en populærvidenskabelig forklaring af kvantecomputerens potentiale. Baseret på udtalelser fra topforskere fra universiteter og virksomheder verden over diskuteres fremtidsperskektiverne…

16.11.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

To grupper fra Institut for Fysik og Astronomi er nomineret til Årets Danske Forskningsresultat 2011

Afstemning på videnskab.dk: Hvem har skabt det flotteste forskningsresultat i Danmark i år?

11.11.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny viden om asymmetrisk syntese giver bedre mulighed for at styre kemiske processer

Det er lykkedes forskergrupper ved Université Laval, Quebec, Canada og Aarhus Universitet som de første at afdække geometri og vekselvirkningsmekanisme for molekyler, der binder i særlige reaktionslommer under deres syntese på en katalytisk metaloverflade. Den nye viden giver forskerne mulighed for at styre processen bevidst og dermed opnå renere…

04.11.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Tilbage til de grundlæggende dyder

Institutleder for Fysik og Astronomi, Lars Andersen, lægger vægt på den grundlæggende forskning.

02.11.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 2/11: Aarhus Universitets Forskningsfonds gæsteforskerpulje

Ansøgningerne skal udfyldes elektronisk på AU's selvbetjening mit.au.dk Løbende ansøgningsfrist, se nedenfor. Lise Poulsen, Aarhus Universitet, Ledelsessekretariatet, Bygning 1431, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C (tlf. 8942 1140) skal have modtaget den udskrevne og underskrevne ansøgning sammen med diverse bilag senest kl. 12 den anførte…

28.10.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Solen kaster lys over pulserende stjerner

Stjerner, der pulserer ved skiftevis at puste sig op og trække sig sammen igen, har været noget af et mysterium for astronomerne. Nu viser det sig, at man kan bruge Solen til at forstå dem. Anders Thygesen og Hans Kjeldsen, Fysik og Astronomi, på videnskab.dk

24.10.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Einsteins “spooky action” forbedrer præcisionsmålinger

Atomer er grundlaget for nogle af de mest universelle og præcise målinger i den moderne fysik. Siden 1960’erne har tiden således været defineret ved den indre svingningsfrekvens i cæsium atomet. For at konstruere et meget præcist atomur, skal man måle denne indre svingningsfrekvens og omregne den til sekunder. Grænsen for hvor præcis denne måling…

13.10.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 13/10: Erhvervspostdoc fra Højteknologifonden

Tankerne bag erhvervs-postdoc’en En erhvervspostdoc skal styrke forskeres evne til at færdes hjemmevant på tværs af forskellige kulturer, hvor idéen er, at en forskeruddannet person anvender en del af sin tid i virksomheden og den resterende del på forskningsinstitutionen til at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver. Der er i første…

12.10.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 12/10: ERC Starting Grants, FP7

Get Ready for the ERC Starting Independent Researcher Grant Call for Proposals 20 July 2011 the Call for Proposals for the ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) is to be published. However, should you wish to pursue the prestigious grant, you should start to brush up on the grant criterion and start to plan your…

11.10.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Nobelprisen i fysik trækker tråde til Aarhus Universitet

Nobelprisen i fysik blev i år givet for opdagelsen af, at universets udvidelse accelereres. En viden som astronomer fra Aarhus Universitet er blandt verdens bedste til at fortolke. Senest skal universitetet deltage i et prestigeprojekt, der skal udforske den kryptiske mørke energi, som menes at være skurken bag accelerationen.

10.10.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/10: VILLUM FONDEN postdoc stipendier

Med ansøgningsfrist mandag den 10. oktober 2011 opslås et antal individuelle VILLUM Postdoc stipendier. Stipendierne kan søges af yngre danske forskere med henblik på fortsættelse af deres forskning efter ph.d.-graden ved en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution. Individuelle ansøgninger på dansk eller engelsk skal indeholde: Kort…

07.10.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Nyt Grundforskningscenter: Stellar Astrophysics Center

Danmarks Grundforskningsfond bevilger Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard 55 millioner til Stellar Astrophysics Center, et nyt Center of Excellence.

01.10.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/10: Carlsbergfondet

Ansøgningsfrist til Carlsbergfondets uddeling af forskningsmidler i efteråret 2011:lørdag den 1. oktober 2011 kl. 12.00. Kliniske, tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter falder uden for Carlsbergfondets rammer. Carlsbergfondet yder som udgangspunkt ikke bevilling til frikøb eller til ikke videnskabeligt personale. Der ydes heller…

28.09.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Vores hjerner hænger sammen

Alt hvad andre mennesker oplever, påvirker os, fordi vores hjerner er bundet sammen i et stort netværk. Sådan er teorien bag et mærkeligt hjernescanningsforsøg, hvor healere påvirker andres hjerner på lang afstand. Findes der en videnskabelig forklaring, måske i kvantefysikken? Jacob Sherson, postdoc på Institut for Fysik og Astronomi, medvirkede…

21.09.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny forskning: Hård nød i kvantefysik endelig knækket

Forskere fra Fysik og Astronomi har løst et gammelt problem i kvantefysik om hvornår visse atomer og molekyler kan bindes til hinanden. Den nye viden om bindinger kan bruges inden for mange grene af fysikken – blandt andet i design af materialer og i mere matematiske grene af biologien hvor man prøver at forstå mutation af gener.

14.09.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Announcement of Lindhard Screening grant in Physics, Astronomy and Science Studies

The Department of Physics and Astronomy at Aarhus University invites applications for 10-15 grants, each covering a 3 or 6 months preparation period for enrolment in the PhD programme. Applications for 2 week visits are also invited.

14.09.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

AU-forskere får fotoner til at vekselvirke med hinanden via ganske få atomer

Et kun tre mand stort forskerteam fra Ionfældegruppen på Institut for Fysik og Astronomi under ledelse af professor Michael Drewsen har eksperimentelt demonstreret at det er muligt at tænde og slukke for passagen af enkelte fotoner gennem et medie bestående af bare nogle få hundrede kolde atomer ved hjælp af ganske svage lysfelter. Resultaterne,…

12.09.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ole Rømer Observatoriet inviterer til 100 års fødselsdag

Den 15. oktober 2011 er det 100 år siden Ole Rømer-Observatoriet blev indviet. I den anledning holder observatoriet åbent hus fredag den 14. og lørdag den 15. oktober med mange fødselsdagsaktiviteter.

12.09.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Forsvar af doktorgrad: Ulrik Ingerslev Uggerhøj - "Ultrarelativistic particles in matter"

Ulrik Ingerslev Uggerhøj, Instutut for Fysik og Astronomi, forsvarer 7. oktober 2011 sin doktorafhandling om ultrarelativistiske partikler i stof.

09.09.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 9/9: Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitets Forskningsfond indkalder ansøgninger med henblik på uddelinger i 2. halvår 2011. Fristen er 9. september kl. 12.00. Opslag og detaljer findes her: au.dk/auff. Muligheder for støtte til: Publikationer Overgang fra ph.d. til postdoc (3.A) Rekruttering af udenlandske forskertalenter til ph.d.-studier ved Aarhus Universitet…

07.09.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 7/9: Dansk-kinesisk samarbejde inden for bæredygtig og vedvarende energi 2011 (DSF)

Det Strategiske Forskningsråds programkomité for bæredygtig energi og miljø udbyder sammen med Ministry of Science and Technology i Beijing midler til forskningssamarbejde inden for bæredygtig og vedvarende energi. Opslaget er åbent for danske ansøgere samt kinesiske ansøgere, der opfylder kriterierne i opslaget. Se hele opslaget på følgende…

07.09.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 7/9: Aarhus Universitets Forskningsfonds gæsteforskerpulje

Ansøgningerne skal udfyldes elektronisk på AU's selvbetjening mit.au.dk Løbende ansøgningsfrist, se nedenfor. Lise Poulsen, Aarhus Universitet, Ledelsessekretariatet, Bygning 1431, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C (tlf. 8942 1140) skal have modtaget den udskrevne og underskrevne ansøgning sammen med diverse bilag senest kl. 12 den anførte…

02.09.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 2/9: Efterårsopslag 2011 - Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion

Information om støttemuligheder og formkrav er gældende for perioden 1. juli 2011 til 31. december 2011. Ansøgningsfrist: den 2. september 2011 kl. 22.00. Se direkte link til opslaget på fi.dk.

01.09.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: VILLUM FONDENs Young Investigator Programme

Nu introduceres ’VILLUM FONDENs Young Investigator Programme’: Målet er at støtte særligt talentfulde, yngre danske forskere inden for naturvidenskaberne og de tekniske videnskaber med ambitioner om at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler. Foreløbigt er afsat en ramme på 50 mio. kr. pr. år til uddeling. Fonden vægter internationale…

01.09.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

ERC Starting Grant til Lars Bojer Madsen

Lektor Lars Bojer Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, er blevet tildelt et Starting Grant i kategorien Physical Sciences and Engineering. Lars Bojer Madsen arbejder med teoretisk atomfysik, molekylefysik og optisk fysik og har fået 1.330.305 Euro til sit TDMET-projekt. Læs om ERC Grants på Aarhus UniversitetLæs hele pressemeddelelsen her

01.09.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Tilmeldingsfrist 1/9: Informationsmøde om Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i Aarhus

Informationsmøder om Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i Aarhus og København Kom og hør om det nye opslag til Starting Grants og det kommende opslag til Advanced Grants. ERC giver over 56 milliarder kr. til ”frontier research” frem til 2013. De eftertragtede midler gives til grundforskning, der er risikobetonet, er af verdensklasse og ofte…

31.08.2011 | imported:phys.au.dk:5:Ansatte, imported:phys.au.dk:24:Personale, imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny renrumsleder ved IFA: Anpan Han

Anpan Han er ansat som teknisk manager for renrummet fra 1.09.2011. Anpan er uddannet biofysiker fra Københavns Universitet, har en PhD i micro-nanoteknologi fra Neuchâtels Universitet, har været postdoc 1 år på DTU Nanotech og 3 år på Harvard Universitet. Anpan har 8 års erfaring i renrum. Vi ønsker Anpan velkommen og glæder os til…

30.08.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 30/8: Efterårsopslag 2011 - Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers

Information om støttemuligheder og formkrav er gældende for perioden 1. juli 2011 til 31. december 2011. Ansøgningsfrist: den 30. august 2011 kl. 22.00. Der er løbende frist for virkemidlet Forslag til Instrumentcentre. Se direkte link til opslag på fi.dk.

30.08.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Flemming Besenbacher tildelt fornem amerikansk kemi-pris

Professor Flemming Besenbacher, iNANO, har fået Langmuir Lectureship Award 2011. Langmuir Lectureship-prisen fremmer topkvalitet inden for kolloid- og overfladekemi ved hvert år at anerkende to fremragende forskere inden for det interdisciplinære forskningsområde kolloider, grænseflader og overfladekemi.

29.08.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Et skridt nærmere ’spintronic’ i hverdagen

Et europæisk forskerhold under ledelse af Aarhus-fysikeren Philip Hofmann har opdaget, at egenskaber ved den såkaldte topologiske isolator Bismuth Selenid kan vise sig at være løsningen på hvordan en banebrydende ny computerteknologi kaldet ’spintronic’ kan fungere ved stuetemperatur. En løsning forskerne har ventet på, siden teknologien blev…

25.08.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 25/8: Højteknologiske projekter og platforme

Det er tid til at søge midler fra Højteknologifonden. Frist for at søge er den 25. august 2011 Højteknologiske projekter: Samlet budget: DKK 5-30m. Højteknologifondens investering: DKK 2,5-15m Højteknologiske Platforme: Samlet budget: DKK 30-150m. Højteknologifondens investering: DKK 15-75m Relevant materiale ligger klar på…

23.08.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 23/8: How to negotiate and administer FP7 grants (kursusdato 31/8)

EU kursus med Sean McCarthy Eurocenter har i en årrække arrangeret kurser i København med EU eksperten Sean McCarthy fra Hyperion i Irland. Prisen har normalt været kr. 3.000 pr. dag. Eftersom der altid er stor interesse fra AU side til disse kurser, har vi denne gang valgt selv at hyre ham, og du og dine kolleger kan deltage i disse…

23.08.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 23/8: How to write a competitive proposal for FP7 (kursusdato 30/8)

EU kursus med Sean McCarthy   Eurocenter har i en årrække arrangeret kurser i København med EU eksperten Sean McCarthy fra Hyperion i Irland. Prisen har normalt været kr. 3.000 pr. dag. Eftersom der altid er stor interesse fra AU side til disse kurser, har vi denne gang valgt selv at hyre ham, og du og dine kolleger kan deltage i disse…

11.08.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 11/8: Opslag til Marie Curie individuelle fellowships – EU’s 7. rammeprogram

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort opslagene om de individuelle fellowships for erfarne forskere. Disse fellowships finansierer en forskers ophold på en værtsinstitution i et andet land i eller udenfor Europa i et til to år. Ansøgningsfrist: 11. august 2011 kl. 17:00. Gå til link på fi.dk.

02.08.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Fysiker Jacob Shersons teleportation af lys omtalt i Ud og Se

"Teleportation er kvantefysik. Og i kvanteverdenen kan et atom være til stede to steder på samme tid. Det er det, der skaber alle problemer og alle muligheder for os", udtaler Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi.

01.08.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Aarhus-fysikere får fornem pris for fastholdelse af antibrint

Jeffrey Hangst og Paul Bowe, Institut for Fysik og Astronomi, er blevet tildelt prisen John Dawson Award for Excellence in Plasma Physics Research 2011 af American Physical Society. Prisen uddeles årligt til fysikere som har opnået særligt enestående resultater inden for plasmafysik.

06.07.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

INANO-forskere ved AU kåret i månedens Thomson Reuters "New Hot Paper"

With their article in Nature Materials, Associate Professor Liv Hornekær and her research group showed that they can induce a band gab in graphene by adsorping hydrogen in specific patterns.

30.06.2011 | imported:phys.au.dk:5:Ansatte, imported:phys.au.dk:20:Nyhed, imported:phys.au.dk:24:Personale

Lars H. Andersen ny institutleder på Fysik og Astronomi pr. 1. juli

Der er nu sat navne på endnu fem institutledere på Science and Technology samt på den nye leder for Institut for Økonomi på Business and Social Sciences.

21.06.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk møde 21/6: Informationsmøde om Det Europæiske Forskningsråd (ERC) og Starting Grants

Kom og hør om det nye opslag til Starting Grants. ERC uddeler 56 milliarder kr. i årene 2007-13) til såkaldt ”frontier research”. Det er grundforskning, der er risikobetonet, er af verdensklasse, og som ofte er multidisciplinær. EuroCenter indbyder i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet til informationsmøde om mulighederne for…

20.06.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 14/7: Legater til unge kvindelige forskere i naturvidenskab

Unge kvindelige forskere inden for naturvidenskab kan nu søge Legater  'For Kvinder i Naturvidenskab'. Ansøgningsfrist: 14. juli 2011 Legaterne 'For Kvinder i Naturvidenskab' er oprettet af L'Oréal Danmark med støtte af Den danske UNESCO-nationalkommission og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Legaterne skal opmuntre kvinder til at…

20.06.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Studerende publicerer Sol-studie

Michael Lindholm Nielsen, specialestuderende på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, har fundet en metode til at forudsige Solens fremtidige aktivitet, og det har resulteret i en artikel i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Solar Physics. Hans forskningsresultater er højaktuelle, idet de bekræfter nye resultater fra tre…

Viser resultater 451 til 500 ud af 654

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste