Aarhus Universitets segl

Rundvisninger

Rundvisningerne har en varighed på 45-60 min, hvor besøgende bliver vist rundt i forskningskælderen på IFA. Rundvisningen bliver ført af en erfaren fysikstuderende. Tasker og jakker kan efterlades på Besøgsservicekontoret, som er aflåst.

Liste over laboratorier, I kan besøge:

  • Mars Simuleringslaboratoriet: MARSLAB
  • ASTRID & ASTRID2
  • X-RING lab
  • AMS-lab
  • Positronium-lab
  • ELISA
  • Kontrolrummet for DELPHINI-1: Aarhus Universitets satellit

Afhængig af hvad tiden tillader, kan I også blive vist rundt andre steder på instituttet, så I får en god fornemmelse af, hvordan studielivet er på universitetet. Det kunne f.eks. være undervisningslokaler (auditorium, lab- og tø-lokaler), biblioteket og udsigten på 7. sal.


Sikkerhed på IFA: 
Hvis nogen har indopereret pacemaker, insulinpumpe, høreapparat eller andet følsomt, elektronisk udstyr, bør de holde god afstand (∼1m) til det eksperimentelle udstyr grundet kraftige magnetiske og elektriske felter. Ved ASTRID og AMS-lab er der ikke adgang for folk med pacemaker. Undgå også at sætte kreditkort, mobiltelefoner og kameraer i nærheden af ting, der ser magne
tiske ud.