Aarhus Universitets segl

Alumnedag 2017

 

Institut for Fysik og Astronomi inviterer tidligere fysikstuderende fra AU, som nu arbejder i erhvervsvirksomheder, sundhedsvæsenet eller forvaltningen til Alumnedag 30. marts 2017

 

Med henblik på at styrke IFA’s relationer til erhvervslivet afholdes en alumnedag for tidligere fysikstuderende fra AU, som nu arbejder i erhvervsvirksomheder, sundhedsvæsenet eller forvaltningen. Idéen er at opfylde to formål: For det første vil vi gerne skabe mulighed for at fysikere med erhvervsansættelse kan netværke indbyrdes – og med de nuværende ansatte på IFA. For det andet vil vi gerne efterkomme et udtalt ønske fra nuværende fysikstuderende om at få et bedre kendskab til, hvad man egentlig kan lave, når man er færdiguddannet inden for fysik.

Dagen består af en ”messedel” om formiddagen, som er åben for studerende, og hvor alumnerne kan fortælle om deres ansættelsessted – ved en stand, en poster eller bare et cafébord. Efter en frokost, hvor nuværende IFA VIP’er også kan deltage, går vi ned i Fysisk Auditorium, hvor der bliver et antal foredrag. Publikum er her fortrinsvist de øvrige deltagende alumner.

Se program.

Tilmelding lukket.