Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Instituttet 1938-1941

Efter Professor Erik Buch Andersens* (1892-1937) tidlige død i vinteren 1937 blev Sven Werner** (1898-1984) ansat som leder og professor ved Det fysiske Institut d. 1. februar 1938. Sven Werners store interresse for atomforskning medførte at der allerede i efteråret 1938 åbnedes muligheder for at instituttet kunne starte opførelsen af en højspændingshal med et planlagt højspændingsanlæg på 1 million volt. En plan over bygningen er vist herunder.

Bygningen er nu en del af juridisk institut og er indrettet som kontorer.
Hele anlægget blev beskrevet af Sven Werner i Ingeniøren i 1941 og denne artikel findes her.
Se også en anmeldelse fra indvielsen i OZ april 1941.
Også dengang forstod man at fejre julen. Herunder et billede fra højspændingshallen ved juletid tidligt i fyrrerne. Personerne på billedet er (nederst til venstre og med uret), Hansen og Hansen fra Thrige, værkmester E. Olsson, P. H. Sørensen, Walther Jensen, J. M. Lyshede, Sven Werner og C. B. Madsen. (Fra Universitetshistorisk Udvalgs samling)
Jul i højspændingshallen

*  Erik Buch Andersen, født 23. oktober 1892, død 26. november 1937. Student 1910. Cand. polyt. 1917. Dr. phil. 1926. Assistent ved Polyteknisk læreanstalt 1914. Efter studierejser i udlandet amanuensis 1931. Professor i fysik ved Aarhus Universitet 1933. Rektor 1936.

** Sven Werner, født 5. september 1898, død 1984 Student 1916. Cand. polyt. 1921. Dr. phil. 1927. Assistent ved Københavns Universitets institut for teoretisk fysik 1924-27. Docent i fysik ved Danmarks tekniske Højskole 1927. Professor sammesteds 1936-38. Lærer ved Søofficersskolen 1927-38. Professor i fysik ved Aarhus Universitet 1938.