Aarhus Universitets segl

Før 1933

Allerede i 1634 var der forsøg på at oprette et universitet i Jylland, dengang i Flensborg. Det mislykkedes og hundrede år senere forsøgte man sig med en placering i enten Altona eller Slesvig. I 1729 udarbejdes under stiftprovst Cresten Lassen Tychonius en begrundet plan om oprettelse af et univesitet i Viborg. Senere, i 1845, udgav kancelliråd H. P. Selmer et lille skrift som foreslog oprettelse af et jysk universitet i Viborg og senere i Fredericia. I nogle folketingsdebatter i 1888 og 1889 gjorde Christen Berg og Pingel sig til talsmænd for et nyt universitet og de er nok baggrunden for større møder afholdt i Aarhus i 1919 og 1920. Endelig i 1925 fremkom et større udvalg med en betænkning der blev vedtaget 27. juni, et omfattende dokument på nærved 200 sider.
Den endelige oprettelse af Aarhus Universitet skete med indvielsen af "Universitetsundervisningen i Jylland" i Teknisk Skoles festsal 11. september 1928. Universitetet startede således uden bygninger og undervisningen foregik i de første år bl. a. på Teknisk Skole.
Det lykkedes dog ret hurtigt at rejse midler til opførelse af universitetsbygninger på den grund, som kommunen i 1929 skænkede til den kommende universitetspark. Før disse stod færdige var det muligt at opslå professorater i fysik og kemi og i juli 1932 udpegedes dr. phil. E. Buch Andersen til professor i fysik og dr. phil. Hakon Lund til professor i kemi. Den 30. august 1932 blev grundstenen til bygningerne nedlagt med deltagelse af Hans Majestæt Kong Christian d. 10 der indmurede den første sten. Bygningerne blev indviet 11. september 1933 med deltagelse konge, dronning og kronprins samt statsminister Stauning og undervisningsminister Borgbjerg. Også embedsmænd fra ministerierne, amtsmænd, rigsdagsmænd samt professorer og docenter fra Københavns Universitet deltog i festen med ialt ca. 1000 gæster.
Kongen foretog indvielsen med disse ord:

"Med ønsket om, at den videnskabelige forskning, som her skal foregaa, maa foregaa i aand og sandhed, indvier jeg hermed Aarhus Universitet"


Som det fremgår ovenfor staves Aarhus Universitet med dobbelt a. Husk det.
Datoen 11 september huskes af mange, men det er altså også universitetets årsdag.
Kilde: Andreas Blinkenberg, Aarhus Universitet 1928-1953, Universitetsforlaget i Aarhus (fra fysisk biblioteket).