Aarhus Universitets segl

Om InterCat (dansk)

Aim

"The Center for Interstellar Catalysis aims to discover the origin of the molecular building blocks of life, in space"

Center for Interstellar Catalysis – InterCat - er et Center of Excellence financieret af Dansk Grundforskningsfond i perioden 1. juli 2020 - 31. december 2026.

 

Centret hører til på Aarhus Universitet med en afdeling på Leiden University.

 

Centret ledes af Prof. Liv Hornekær fra Aarhus Universitet.

 

 

Ledende Forskere

Leiden University

Formålet med forskningen på Center for Interstellar Catalysis er at undersøge om produktionen af livets molekylære byggesten - sukker, aminosyrer, fedt og DNA-baser - ligger forud for dannelsen af stjerner og planeter, og allerede foregår ved de ekstremt lave temperaturer og tryk fundet i det interstellare rum.

Hypotesen er, at interstellare støvkorn i nanoskala fungerer som katalysatorer for dannelsen af komplekse molekyler i det interstellare rum. Formålet med InterCat er at teste denne hypotese og afdække i hvilken grad det er muligt at opnå molekylær kompleksitet gennem overfladereaktioner under interstellare betingelser og på overflader der efterligner interstellare støvpartikler. Herigennem har InterCat til hensigt at klarlægge de molekylære startbetingelser for livets oprindelse i hele universet.

InterCat består af forskningshold indenfor overfladefysik, nanovidenskab, heterogen katalyse og eksperimentel og observationel astrokemi på Aarhus og Leiden Universet.

Centerledelse

Andrew Cassidy

Centerchef Institut for Fysik og Astronomi

Liv Hornekær

Professor Institut for Fysik og Astronomi

Karin Vittrup

Centeradministrator Institut for Fysik og Astronomi