Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Sofie Jastrup Lanng: Modellering af smittespredning og globale pandemier

28.04.2021 | Sunniva Busk Vang

Dato man 03 maj
Tid 14:15 15:00
Sted Fys. Aud. / Zoom
Illustration af netværk som vi benytter til at beskrive smittespredning.

Illustration af netværk som vi benytter til at beskrive smittespredning.

Vejleder: Sune Jespersen

I dette studenterkollokvium vil jeg præsentere den mest basale teori inden for epidemiologi og tre modeller for spredning af smitsom virus. Herunder vil jeg beskrive en simpel model, som tager udgangspunkt i partikler med tilstande svarende til f.eks. rask og syg, og deres tilfældige bevægelse inden for et lukket areal. Desuden skal vi se nærmere på SIR-modellen, som beskriver udviklingen af smitten ved et sæt af koblede differentialligninger. Som en overbygning til SIR-modellen skal vi benytte metoder fra grafteori til at medtage hvordan individer inden for en population fortrinsvist smitter gennem netværk af kontakter.

Ovenstående vil jeg relatere til covid-19-pandemien for at forstå baggrunden for forskellige politiske tiltag, såsom afstandskrav og brugen af værnemidler. Derudover kigger vi nærmere på hvilke modeller og simuleringer Statens Serum Institut har benyttet til at vurdere udviklingen af antallet af hospitalsindlagte.

Studenterkollokvium, Institut for Fysik og Astronomi, Offentligheden / Pressen, Studerende