Aarhus University Seal

Student colloquium - Sofie Jastrup Lanng: Modellering af smittespredning og globale pandemier

Info about event

Time

Monday 3 May 2021,  at 14:15 - 15:00
[Translate to English:] Illustration af netværk som vi benytter til at beskrive smittespredning.
[Translate to English:] Illustration af netværk som vi benytter til at beskrive smittespredning.

Supervisor: Sune Jespersen

I dette studenterkollokvium vil jeg præsentere den mest basale teori inden for epidemiologi og tre modeller for spredning af smitsom virus. Herunder vil jeg beskrive en simpel model, som tager udgangspunkt i partikler med tilstande svarende til f.eks. rask og syg, og deres tilfældige bevægelse inden for et lukket areal. Desuden skal vi se nærmere på SIR-modellen, som beskriver udviklingen af smitten ved et sæt af koblede differentialligninger. Som en overbygning til SIR-modellen skal vi benytte metoder fra grafteori til at medtage hvordan individer inden for en population fortrinsvist smitter gennem netværk af kontakter.

Ovenstående vil jeg relatere til covid-19-pandemien for at forstå baggrunden for forskellige politiske tiltag, såsom afstandskrav og brugen af værnemidler. Derudover kigger vi nærmere på hvilke modeller og simuleringer Statens Serum Institut har benyttet til at vurdere udviklingen af antallet af hospitalsindlagte.