Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Søren Christensen: Visualiseringen af tredimensionale rum

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 27. maj 2016,  kl. 10:15 - 11:00

Sted

Fys. Aud.

Visualiseringen af tredimensionale rum

 

Søren Christensen


Vejleder: Peter Balling


Fredag den 27. maj kl. 10.15
Fysisk Auditorium


4 milliarder års evolution har givet mennesker (og dyr) evnen til visuelt at fortolke 3D-verdenen vi lever i. Alligevel foregår det meste af den visuelle kommunikation i dag via todimensionelle billeder. I dette kollokvium undersøges veletablerede og opkommende teknikker, som kan bruges til at lave rumlige afbildninger. Vi vil bl.a. komme ind på de psykologiske og fysiologiske aspekter, der muliggør vores dybdeopfattelse, samt de fysiske principper bag de vigtigste af 3D-visualiseringsteknologierne.