Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Søren Christensen: The Visualization of Three Dimensional Spaces

Info about event

Time

Friday 27 May 2016,  at 10:15 - 11:00

The Visualization of Three Dimensional Spaces

Søren Christensen


Vejleder: Peter Balling


Fredag den 27. maj kl. 10.15
Fysisk Auditorium


4 milliarder års evolution har givet mennesker (og dyr) evnen til visuelt at fortolke 3D-verdenen vi lever i. Alligevel foregår det meste af den visuelle kommunikation i dag via todimensionelle billeder. I dette kollokvium undersøges veletablerede og opkommende teknikker, som kan bruges til at lave rumlige afbildninger. Vi vil bl.a. komme ind på de psykologiske og fysiologiske aspekter, der muliggør vores dybdeopfattelse, samt de fysiske principper bag de vigtigste af 3D-visualiseringsteknologierne.