Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Morten Andreasen: Detektion af mørkt stof

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 30. november 2015,  kl. 09:15 - 10:00

Sted

Fys. Aud.

Detektion af mørkt stof

Morten Andreasen


Vejleder: Hans Fynbo

 

Torsdag den 30. november kl. 09.15

Fysisk Auditorium

I næsten 80 år har man vidst, at der findes mørkt stof i universet, som ikke interagerer via den elektromagnetiske kraft. På trods af dette, er mørk-stof-partiklens egenskaber stadig stort set ukendte. I dette kollokvium vil forsøg vedrørende direkte detektion af partiklen blive gennemgået, med fokus på DAMA/LIBRA- og LUX- eksperimenterne. De finder sikre, men modstridende resultater, hvilket giver en tvetydighed omkring konklusionen man kan drage heraf.