Aarhus University Seal

Studenterkollokvium - Morten Andreasen: Detektion af mørkt stof

Info about event

Time

Monday 30 November 2015,  at 09:15 - 10:00

Detektion af mørkt stof

Morten Andreasen


Vejleder: Hans Fynbo

 

Torsdag den 30. november kl. 09.15

Fysisk Auditorium

I næsten 80 år har man vidst, at der findes mørkt stof i universet, som ikke interagerer via den elektromagnetiske kraft. På trods af dette, er mørk-stof-partiklens egenskaber stadig stort set ukendte. I dette kollokvium vil forsøg vedrørende direkte detektion af partiklen blive gennemgået, med fokus på DAMA/LIBRA- og LUX- eksperimenterne. De finder sikre, men modstridende resultater, hvilket giver en tvetydighed omkring konklusionen man kan drage heraf.