Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium, Martin Mikkelsen

Numerisk løsning simulering af neutronfluksen i en saltsmeltereaktor. Denne løsning er for samme geometri og inputparametre som reaktoren i Oak Ridge National Laboratory.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 2. december 2021,  kl. 15:15 - 16:00

Sted

Fys. Aud.

Supervisor: Hans Fynbo

Title: Molten Salt Reactors — Genoptagelsen af en gammel idé

I 2020 lykkedes det to danske atomkraftvirksomheder, Copenhagen Atomics og Seaborg Techno-logies, at tiltrække et trecifret millionbeløb i investeringer til udviklingen af en saltsmeltereaktor. Denne type fissionsreaktor har tidligere i historien været realiseret hos Oak Ridge National Labo-ratory, men udviklingen stoppede af politiske årsager. Indenfor de sidste 10 år er interessen for denne reaktortype vendt tilbage og det er med to danske virksomheder på fronten.
Dermed er Danmark igen på banen når det gælder udviklingen af atomkraft. I dette studenterkol-lokvium vil jeg fortælle om historien og potentialet bag dansk atomkraft. Jeg vil fortælle om teori-en bag fissionsreaktorer og principperne bag konstruktionen. Jeg vil også vise numeriske resulta-ter for at give indblik i hvordan udviklingen bag saltsmeltereaktorer foregår fra en fysikers per-spektiv.