Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium, Jonatan Rudrasingam: Udvikling af tætte flerstjernesystemer

Kunstnerisk indtryk af to kolliderende neutronstjerner

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 21. april 2023,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Supervisor: Frank Grundahl

Ikke alle stjerner er født alene. Nogle stjerner har en eller flere ledsager, hvormed de tilsammen danner et flerstjernesystemer. Nogle af disse stjerner er så tætte på hinanden, at deres udvikling bliver påvirket. Disse vekselvirkninger giver anledning til observerbare fænomener, og derfra kan grundstoffernes oprindelse beskrives.
I dette kollokvium vil jeg komme ind på, hvad et flerstjernesystem egentlig er, og hvordan vi klassificerer dem. Jeg vil dernæst komme ind på hvordan dobbelt- og trestjernesystemer udvikler sig, samt komme ind på konsekvenserne interaktionerne mellem kan give anledning til.
Til slut vil jeg tale lidt om supernovaer af type Ia. Her vil jeg tale hvordan de kan opstå, som en konsekvens af udviklingen af tætte flerstjernesystemer, samt dets bidrag til forståelsen af vores univers.