Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium, Anders Vebert Olesen: En ny generation af atomreaktorer

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 31. marts 2022,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Vejleder: Hans Fynbo

I en tid hvor klimaforandring i stigende grad er synlig, og regeringer og koalitioner verden over indfører strengere sanktioner mod drivhusgasser, er der opstået fornyet interesse i atomkraft som et ‘grønt’ alternativ til fossile brændstoffer.

Modsat andre grønne energikilder mødes atomkraft ofte af stigma. Katastrofer som Tjernobyl ulykken og Fukushima er faste diskussionspunkter, og spørgsmålet om hvordan atomart ‘affald’ skal opbevares og afskaffes vægter også tungt i debatten.

I dette kollokvium vil jeg kort gennemgå teorien bag atomkraft; hvordan energi udvindes fra radioaktive grundstoffer, hvordan de forskellige reaktortyper kører og udnytter brændsel, og hvordan nyere generationer af reaktorer kan forbedre sikkerhed og effektivitet.
Vi betragter navnlig de såkaldte Accelerator Driven Systems (ADS), som en metode til at transmutere og udvinde yderligere energi fra atomart ‘affald’.