Aarhus University Seal

Student Colloquium, Anders Vebert Olesen: En ny generation af atomreaktorer

Info about event

Time

Thursday 31 March 2022,  at 14:15 - 15:00

Location

Fys. Aud.

Vejleder: Hans Fynbo

I en tid hvor klimaforandring i stigende grad er synlig, og regeringer og koalitioner verden over indfører strengere sanktioner mod drivhusgasser, er der opstået fornyet interesse i atomkraft som et ‘grønt’ alternativ til fossile brændstoffer.

Modsat andre grønne energikilder mødes atomkraft ofte af stigma. Katastrofer som Tjernobyl ulykken og Fukushima er faste diskussionspunkter, og spørgsmålet om hvordan atomart ‘affald’ skal opbevares og afskaffes vægter også tungt i debatten.

I dette kollokvium vil jeg kort gennemgå teorien bag atomkraft; hvordan energi udvindes fra radioaktive grundstoffer, hvordan de forskellige reaktortyper kører og udnytter brændsel, og hvordan nyere generationer af reaktorer kan forbedre sikkerhed og effektivitet.
Vi betragter navnlig de såkaldte Accelerator Driven Systems (ADS), som en metode til at transmutere og udvinde yderligere energi fra atomart ‘affald’.