Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Alberte Lind Mørk: Elektromagnetisme – Et relativistisk perspektiv

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 7. oktober 2020,  kl. 15:15 - 16:00

Sted

Fys.Aud

Strømme er normalt ikke synlige, men kan gøres synlige ved fluoresens. På billedet ses en katode stråle som afbøjes i en magnetisk felt skabt af en Helmholtz spole.
Strømme er normalt ikke synlige, men kan gøres synlige ved fluoresens. På billedet ses en katode stråle som afbøjes i en magnetisk felt skabt af en Helmholtz spole.

Supervisor: Ulrik Ingerslev Uggerhøj

I år er det tohundrede år siden, at den danske fysiker H.C. Ørsted opdagede – ganske ved et tilfælde – et elektriske strømme inducerer magnetiske felter. Denne opdagelse kan måske synes uvæsentlig, men med den kobles elektricitet og magnetisme. Det er denne kobling, som belyses i dette kollokvium.
I et klassisk regime beskrives elektromagnetisme med Maxwells ligninger, som indeholder en høj grad af symmetri mellem elektriske og magnetiske felter. De indeholder også denne kobling, som opstår ved induktion.
Når felterne undersøges i en relativistisk grænse, fremgår det pludseligt, at koblingen ikke er tilfældig, og at magnetisme er et elektrisk fænomen i relativistisk øjemed. Dette ses især på Lorentz transformationen, som blander elektriske og magnetiske felter.
Til sidst introduceres potentialeformuleringen af elektromagnetiske felter, og ved hjælp af den elektromagnetiske felttensor bliver det klart, at der faktisk kun er tale om ét felt. Det er nu klart, at elektricitet og magnetisme ikke blot er koblede, men to konsekvenser af samme effekt.