Aarhus Universitets segl

Hvad gør de, når instituttet er lukket?

Postdoc Elisabeth Gruber er en af de forskere, som havde særlig adgang mens IFA var Corona-nedlukket

Elisabeth Gruber forbereder en klorofylopløsning til forsøg med SAPHIRA. Foto: OJK/IFA.
Elisabeth Gruber forbereder en klorofylopløsning til forsøg med SAPHIRA. Foto: OJK/IFA.

Under nedlukningen var der adgang for medarbejdere, som havde særlige behov for at være fysisk tilstede på instituttet. Forsøgsapparatur, som ikke har kunnet lukkes ned uden at tage skade eller kræve omfattende justeringer, eller forskningsprojekter, som af forskellige grunde ikke kunne udsættes har haft høj prioritet både under den første "strenge" nedlukning og i perioden, hvor op til 20 personer måtte opholde sig på IFA ad gangen.

En af de personer er postdoc Elisabeth Gruber, hvis ansættelse på instituttet snart udløber, og som derfor havde brug for at færdiggøre en række måleserier på lagerringen Saphira. Foto: OJK/IFA

Elisabeth Gruber måler på egenskaberne for klorofylmolekyler, som er de vigtigste pigmenter for fotosyntese i planter. At kende klorofyls egenskaber er blandt andet vigtigt for arbejde omkring kunstig fotosyntese.

     

Fra en ampul med klorofylopløsning bringes molekulære ioner ind i gasfasen ved elektrosprayionisering. Ionerne samles i en ionfælde, hvorefter de accelereres og via en masseseparationsmagnet afbøjes og sorteres ionbeamet, inden det sendes ind i selve SAPHIRA, som er en (firkantet!) lagerring. En pulseret femtosekund laser "pumper" molekylet til en højere energitilstand, og henfaldsprocesserne studeres ved at ”probe” den exciterede tilstand med en anden laserpuls med en variabel tidsforsinkelse. På denne måde kan man studere dynamikken af klorofyl mens processerne sker i real time.

For at køre og optimere eksperimentet, arbejder Elisabeth Gruber sammen med postdoc Ricky Teiwes. Foto: OJK/IFA.