Aarhus Universitets segl

Brian Julsgaard modtager NOVO Nordisk projektbevilling

En Novo Nordisk Projektbevilling på 2 710 011 DKK er givet til Brian Julsgaard i forbindelse med hans arbejde på IFA med halvledere

Brian Julsgaard. Foto: AU
Brian Julsgaard. Foto: AU

Titlen på ansøgningen er "Understanding Semiconductors for Mid-IR Light Emitting Devices (USMILED)", og i ansøgningen findes følgende beskrivelse af projektet i lægmandstermer:

Halvledere spiller en nøglerolle i mange teknologier, og fremskridt indenfor denne disciplin afhænger i udstrakt grad af vores grundliggende forståelse for materialerne. Projektet her fokuserer på udviklingen af nye metoder til at undersøge halvleder-lasermaterialer, som fungerer i det midt-infrarøde område. De er potentielt nyttige blandt andet i digital histopatologi og monitorering af miljøgasser.

Hvis en kort laserpuls eksiterer et lasermateriale, vil det udsende et lysglimt. I projektet her observeres sådanne glimt, og samtidig måles med stor omhu og nøjagtighed hvilke eksitationer der forekommer, og hvordan temperaturen i materialet ændrer sig. Det giver os en grundliggende forståelse af den mekanisme, som styrer lysudsendelsen, og hvor effektiv den er, og dermed vil vi kunne forbedre materialerne. Udfordringen er dels de lange bølgelængder, og dels de meget korte tidsforløb for glimtene. Det er picosekund infrarød-detektion og tillige ultrahurtige laserteknikker, som er i spil, og hvor selve materialet vil komme til at fungere som sit eget termometer.