Aarhus Universitets segl

Artikel i Nature Geoscience

Internationalt forskningsamarbejde med artikel i Nature Geoscience

Sameksistens af forskellige ribbetyper ved vinddreven sandtransport

Ved Planetlaboratoriet på Institut for Fysik og Astronomi, har Jonathan Merrison, Keld Rømer Rasmussen og Jens Jacob Iversen, bidraget med eksperimenter til en netop udgivet artikel i Nature Geoscience

Dette internationale forskningssamarbejde fokuserer på at integrere teoretiske og eksperimentelle studier af strømningsdynamik og sedimenttransport under såvel atmosfærisk tryk som lavt tryk.

Eksperimenterne er lavet i den, på verdensplan, unikke lavtryksvindtunnel AWTS II samt i den terrestriske vindtunnel (https://phys.au.dk/forskning/forskningsomraader/planetology/).


Undersøgelserne har modtaget støtte fra EU’s ”Europlanet Research Infrastructure (grant agreement No 871149)”.