Aarhus Universitets segl

Kortlægning af elektronstrukturen i faste stoffers overflader

Kontaktperson: Philip Hofmann, e-mail: philip@phys.au.dk

Nogle faste stoffer er metalliske, andre halvledende og atter andre isolerende. For at forstå denne forskel i de faste stoffers elektriske ledningsevne er det ikke nok blot at forstå det enkelte atoms egenskaber. Når mange atomer bringes sammen til et fast stof er de svagest bundne elektroner, valenselektronerne, ikke bundet til et enkelt atom men kan vandre gennem stoffet. Elektronerne er dog begrænsede til bestemte energiniveauer som bestemmer stoffets egenskaber, f. eks. ledningsevnen, og ved overfladen af stoffet vil der kunne eksistere specielle energitilstande. Beskrivelsen af de tilladte energiniveauer for elektroner i et fast stof og dets overflade kaldes for stoffets elektronstruktur og er af stor teknologisk og fundamental interesse.
 Ved institut for lagerringsfaciliteter (ISA) kortlægger vi elektronstrukturen i faste stoffer ved hjælp af fotoelektron spektroskopi, hvor vi belyser det faste stof med røntgenstråling fra lagerringen ASTRID og måler energifordelingen af de elektroner der løsrives. Denne energifordeling af elektronerne afspejler det faste stofs elektroniske struktur, og specielt undersøger vi elektroniske tilstande hørende til overfladen.
http://www.isa.au.dk
http://www.phys.au.dk/~philip/photoemgroup/photoemhome.htm