Aarhus Universitets segl

Fysik-relaterede bøger

Surface Physics er skrevet af Philip Hofmann, der er lektor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. "Surface Physics: An Introduction" is a short introduction into basic physical phenomena at surfaces, as well as the experimental techniques to study these. It contains both a basic description of e.g. surface structure, electronic structure and vibrations, as well as some of the most recent developments in the area, such as graphene or the topological insulators. Every chapter is accompanied by several problems.
Find it here

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, har sammen med Conny Aerts og Donald W. Kurtz skrevet bogen Asteroseismology. Stjernernes indre struktur, som ikke kan observeres direkte, studeres inden for forskningsfeltet asteroseismologi ved at analysere og fortolke stjernernes svingninger, som ses i frekvens spektre.  Stjerner som ligner Solen vibrerer på grund af lydbølger i deres indre. Disse lydbølger får stjernernes overflade til at bevæge sig i mønstre og får stjernernes lysstyrke til at variere i tid. Asteroseismologi er faktisk den eneste metode, hvormed man kan udlede stjernernes indre struktur. Bogen - den første inden for feltet asteroseismologi - er en praktisk guide for universitetsstuderende og forskere.  Den giver en generel introduktion til asteroseismologi og en omfattende gennemgang af alle aspekter: den fundamentale teori, observationer og observationsteknikker, dataanalyse og tolkning af spektrene for de mange forskellige typer af stjerner. (Springer Verlag, Astronomy and Astrophysics Library.)
ISBN 978-1-4020-5178-4 (Print) 978-1-4020-5803-5 (Online)


Tid er skrevet af Ulrik Uggerhøj, der er lektor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet og tilknyttet det fælleseuropæiske forskningscenter CERN ved Genève.
På baggrund af Einsteins relativitetsteori og eksperimental­fysikkens nyeste resultater gennemgår bogen mulighederne for små og store rejser frem og tilbage i tiden. Principperne bag forskellige typer tidsmaskiner - fra ormehuller til warpdrive - bliver lagt frem og diskuteret.
At tiden kan forkortes og forlænges, og at vi måske kan bevæge os baglæns i den, rejser en række kontroversielle og filosofiske spørgsmål: Kan vi påvirke vores egen fortid eller måske ligefrem forhindre, at vi selv bliver født? Har vi besøgende fra andre tidsaldre gående omkring os? Kommer årsag altid før virkning?
ISBN 87 7934 165 9 Kr. 198,00 hos Stakbogladen
Universet er skrevet af Steen Hannestad, nu lektor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.
Kosmologi er et fag i rivende udvikling. Inden for de seneste år har man eksempelvis opdaget, at vores univers udvider sig hurtigere og hurtigere, i modsætning til hvad man tidligere troede. Bogen indeholder kapitler om vores nuværende viden om universets egenskaber, fra stjerner og galakser til den kosmiske baggrundsstråling, den sidste rest af stråling fra Big Bang. Der er også en gennemgang af de spektakulære fysiske fænomener, der optrådte i de første brøkdele af et sekund af universets eksistens, en epoke, hvor fysikkens almindelige love brød sammen.
Bogen sammenfatter først den klassiske kosmologi og beskriver siden den rivende udvikling faget i øjeblikket befinder sig i. Sidste halvdel af bogen former sig som en rejse tilbage i tiden, mod den meget varme tilstand, universet befandt sig i, kort efter sin opståen.
ISBN 87 7288 904 7 Kr. 198,00 hos StakbogladenFriends and Enemies er skrevet af David Field, professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.
Momentous events await the fifteen year old Tommy when he goes on holiday to a château in the South of France near Toulouse. He sees a strange picture of an unknown and beautiful young woman and is magnetically drawn to her image.
Suddenly, he’s 400 years back in the past, in France of 1599. In that faraway time he finds the living likeness of the picture in the form of Eloise. They run off for a series of hair-raising adventures together, falling in love in the process.
Dynastic struggles, power-hungry bishops, outlaws living in the marshes, demonic caves, murderous clergymen and strolling players form the stock-in-trade of this wonderful historical romance. Its swift action and bubbling humour are matched by the author’s canny portrayal of two teenagers meeting across four centuries.
And how does Tommy resolve the culture clash? With his mobile phone, of course - another hero of the tale! Read on, and look out for more adventures from the masterful pen of David Field as the story of Tommy and Eloise spills over into the twenty-first century in a volume to follow.
Find it at Amazon UK
Beings in a Dream er skrevet af David Field, professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.
Fresh from their adventures in 1599 that ended in the Cathedral of Toulouse with the public exposure of the murderous Drogo and his brother the Bishop, fifteen-year-old Tommy and Eloise de Narbonne, a countess from the sixteenth century, find their way back to the present day, where a very sharp culture shock awaits Eloise.
Baffled, bemused, confused and occasionally delighted by modern living, Eloise struggles to make sense of the twenty-first century only to find herself transported back to her own time following a violent encounter with Drogo, who has pursued her into the present day.
Tommy must again find his way back to 1599 to be reunited with his beloved Eloise, free her from imprisonment in a nunnery, and, with Eloise, enlist the help once more of his friends, the outlaws of the marsh, and capture Drogo, wherever he is hiding.
Beings in a Dream, the second volume in the Friends and Enemies series, is another hugely entertaining and imaginative novel from the pen of David Field. A third volume is presently being written.
Find it at Amazon UKSolid State Physics er skrevet af Philip Hofmann, der er lektor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.
Filling a gap in the literature for a brief course in solid state physics, this is a clear and concise introduction that not only describes all the basic phenomena and concepts, but also discusses such advanced issues as magnetism and superconductivity. This textbook assumes only basic mathematical knowledge on the part of the reader and includes more than 100 discussion questions and some 70 problems, with solutions as well as further supplementary material available free to lecturers from the Wiley-VCH website.
ISBN 978-3-527-40861-0 Euro 50.70 hos Wiley