Aarhus Universitets segl

Forskning

Forskningen på Institut for Fysik og Astronomi (IFA) ved Aarhus Universitet er primært grundforskning inden for både fysik og astronomi, men rækker også ud mod anvendt forskning.

Vores forskning drejer sig om alt indenfor den ikke-levende natur, og spænder fra undersøgelser af det allermindste i elementarpartiklernes verden, over kvantemekanikkens mysterier til det allerstørste indenfor læren om Universet som et hele.

Instituttet er organiseret meget homogent, uden sektioner, med bidrag til flere tværfaglige centre og 1 centre of excellence under Danmarks Grundforskningsfond.

Forskningen finder i vid udstrækning sted i samarbejde med forskere fra andre laboratorier både i indland og udland, er ofte i samspil med forskere fra andre forskningsområder, og på adskillige områder er IFAs forskere i den absolutte verdenselite.

Institutleder Ulrik Ingerslev Uggerhøj