Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Fysik og Astronomi Referater

VIP-TAP-FU, 18-19.11.2014

REFERAT AF MØDER i IFAs FORRETNINGSUDVALG den 18. og 19. november 2014

Til stede fra TAP-FU: Lars H. Andersen, Anders Damgaard, Søren Pape Møller, Jacques Chevallier og Ruth Laursen.

Til stede fra VIP-FU: Lars H. Andersen, Klaus Mølmer, Philip Hofmann og Nikolaj Zinner.

Fraværende: Ulrik Uggerhøj.

Referent: Ruth Laursen.1. Meddelelser fra institutleder

 • Juleforedraget er planlagt at finde sted den 18.12, og i år skal vi høre: Dorthe Kirkegaard Thomsen tale ud fra sin Bog i serien Tænkepause: ”Livshistorien".
 • VIP-seminar 2015: Nikolaj Zinner koordinerer med Brian Julsgaard.
 • Opfølgning på problemanalysen: Ruth har udarbejdet et sammendrag af de input, der er indgået fra medarbejdere i huset. Dette vil danne grundlag for det første møde med administrationschef Niels Damgaard Hansen, planlagt til 18.11.
 • I den nærmeste fremtid skal ISAs organisation drøftes.
 • Peter Balling bliver medlem af forskningsudvalget.
 • Opslagstekst til lektorat i Materiale/faststoffysik ved ASTRID2 blev drøftet.
 • Vi har deadline til den 26.11 for opfølgning på den psykiske APV. Enkelte punkter om modtagelse af postdocs samt medinddragelse blev drøftet. Hvert forår er alle postdocs inviteret til VIP-seminar, og mulighederne for et efterårsmøde blev drøftet.
 • Notat vedr. ansættelser på IFA var udsendt og skal drøftes på møde i Institutforum den 28.11.
 • Status for brugerbetaling for 2014: vi når ikke det budgetterede resultat, hvilket primært skyldes at der er brugt mange ressourcer fra de tekniske afdelinger til flytning af laboratorier i forbindelse med renoveringen.

2. Fra grupperne

 • Administrationen: Intet nyt, opgaverne fra Kate er fordelt og faldet på plads ved de øvrige sekretærer. I øjeblikket bruger Ruth en del ressourcer på opfølgning på problemanalysen, og denne proces forventes at vare til marts måned 2015.
 • Mekanikgruppen: I konstruktionsgruppen har en del opgaver været udskudt på grund af ASTRID2-arbejdet, men afdelingen er i gang med at tage fat på dem. René er tilbage fra barsel, og Sylvester på værkstedet er udlært den 30.11. Vi har en god kandidat som ny lærling, og ansættelsen påbegyndes snarest.
 • Supportgruppen: I øjeblikket er der ikke pres på elektronikafdelingen, der er ikke mange nye projekter, men det kommer forhåbentlig i takt med nye bevillinger. Michael Drewsens laboratorier er ved at være klar til indflytning.
 • ASTRID proposals: 47 personer har søgt beamtid, og efter maj 2015 er der ikke flere penge på den nuværende EU-bevilling. ISA er i gang med at tegne kontrakt vedrørende et ESS projekt i Lund.
 • Tyndfilm og renrum: Jacques forbereder flytning af laboratoriet når bygningen skal renoveres, og udtrykker sin bekymring med de praktiske detaljer som kran, stikkontakter m.v.
 • Renrum: Det nye udstyr er tilsluttet, og der arbejdes på at få flere brugere.

3. Eventuelt

 • Anders orienterer om at den nuværende indkøbsaftale om flydende kvælstof er udløbet, og AU har haft aftalen i udbud. Indtil en ny aftale er på plads, er prisen steget markant.
 • Der er bevilget kr. 92.000 til reparation af værkstedets drejebænk.

Lars Andersen/Ruth Laursen