Aarhus Universitets segl

Vice-institutleder for undervisning

Hans Fynbo ansættes 1.september 2020 ved IFA som vice-institutleder for undervisning.

Prof. Hans Fynbo ansættes 1.september 2020 ved IFA som vice-institutleder for undervisning, hvorunder han vil varetage sit nuværende hverv som uddannelsesansvarlig. IFA er et af de større institutter på AU, både i antal VIP og ved studenterbestanden, og der er således opgaver af mange slags relateret til uddannelse, såsom rekruttering, fastholdelse, planlægning af uddannelsernes progression oma. Desuden, som følge af den nye stillingsstruktur, der trådte i kraft ved årsskiftet, og som sidestiller undervisning og forskning, er det af betydelig værdi – ikke mindst som signalværdi - at IFA nu får en vice-institutleder for undervisning. Lars Bojer Madsen fortsætter som vice-institutleder for forskning. Hans har været medlem af institutledelsen siden 2018, uddannelsesansvarlig siden årsskiftet og indtræder nu i den daglige ledelse.