Aarhus Universitets segl

Tre IFA-forskere modtager støtte fra Carlsbergfondet.

Victor Silva Aguirre får et Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowship for at arbejde videre med 3D simuleringer af stjerneatmosfærer og stjerneoscillationer.

Victor Silva Aguirre. AU-foto

Gamle stjerner som for eksempel Solen er "fossiler" fra Mælkevejens fortid, og ved at studere deres fordeling i Mælkevejen kan vi lære nyt om dens dannelse og udvikling. At kunne gøre det kræver en forbedret viden om stjerneudvikling, og det kræver igen forbedrede teoretiske modeller for stjernernes indre og for deres udvikling. Bevillingen skal anvendes til at aflønne en PhD studerende og en postdoc, som skal opbygge et net af computersimuleringer i 3D af de magneto-hydrodynamiske forhold i stjernernes overflader og deres indre.