Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

To Sapere Aude-bevillinger til Institut for Fysik og Astronomi

Det Frie Forskningsråd har netop fordelt forskningsmidlerne i karriereprogrammet Sapere Aude.

06.06.2013 | Mette Alstrup Lie

Hvert år uddeler Det Frie Forskningsråd de såkaldte Sapere Aude-bevillinger, som falder i de tre på hinanden følgende karrieretrin Forskertalent, Forskningsleder og Topforsker.

Michael Rohr Drewsen, professor ved Institut for Fysik og Astronomi, har fået tildelt en Topforsker-bevilling på 11.727.035 kr. til sin forskning i kvantemanipulation af ét enkelt molekyle. Læs mere om Sapere Aude-bevillingen til Michael Drewsen.

Adjunkt og ph.d. Nikolaj Thomas Zinner fra Institut for Fysik og Astronomi har fået tildelt en Forskningsleder-bevilling på 4.492.044 kr. til sin forskning i fysikken af systemer med få legemer. Læs mere om Sapere Aude-bevillingen til Nikolai Thomas Zinner,

Hvad er Sapere Aude?

Sapere Aude er latin for ”Vov at vide”. De første Sapere Aude-bevillinger blev uddelt i 2010 med det formål at styrke de mest talentfulde forskeres muligheder for at skabe banebrydende resultater inden for deres forskningsfelt.

Sapere Aude-programmet består af tre trin:

DFF-Forskertalent (postdocniveau)
DFF-Forskningsleder (lektorniveau)
DFF-Topforsker (professorniveau)

Programmets vigtigste formål er, at:

• At styrke forskningens vækstlag og udvide talentmassen
• At finansiere forskningsprojekter af absolut højeste kvalitet og skabe tydelige karriereveje for de dygtigste forskere
• At forberede eliten til at søge bevillinger hos internationale råd og fonde, særligt Det Europæiske Forskningsråd (ERC)

Kreativitet i verdensklasse
Syv forskere tildeles en Sapere Aude: En DFF-Topforsker-bevilling på op imod 12 millioner kroner. Bevillingen skal danne grundlag for gennemførelse af et forskningsprojekt med særligt ambitiøse mål i en periode på op til fem år.

Tyve forskere tildeles en Sapere Aude: En DFF-Forskningsleder-bevilling på op til syv millioner kroner, der skal give forskeren mulighed for at lede en forskergruppe i en femårig periode.

”Sapere Aude-programmet er skabt for at gøre det muligt for de mest excellente og nytænkende forskere i Danmark at få arbejdsro i en årrække, hvor de kan fordybe sig i deres forskningsområde. Det er vigtigt for både at kunne fastholde de mest habile af vores egne forskertalenter og tiltrække de bedste hjerner udefra. Konkurrencen om Sapere Aude-bevillingerne er særdeles hård. De indkomne ansøgninger har afspejlet en stor kreativitet og genialitet, som vi kan være stolte af i Danmark”, siger Det Frie Forskningsråds bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

De 27 bevillingsmodtagere er mellem 29 og 58 år og repræsenterer alle videnskabelige hovedområder.

I alt har Det Frie Forskningsråd modtaget 124 ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og 49 ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Topforsker.

Læs mere om Sapere Aude

Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen