Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Fysik og Astronomi Referater

TAP-FU, 03.06.2014

REFERAT AF MØDE i IFAs TAP FORRETNINGSUDVALG den 3. juni 2014 kl. 9.00

Til stede fra TAP-FU: Lars Andersen, Ulrik Uggerhøj, Jacques Chevallier, Anders Damgaard, Søren Pape Møller og Ruth Laursen


1. Meddelelser fra institutleder

  • Værkstedets drejebænk er gået i stykker, og vi forhandler med Kemisk Institut om at overtage en af deres.
  • Den 2. juni udkom Ekspertgruppens rapport om tilstanden på AU. Institutlederen refererede hovedpunkterne i rapporten, som kort blev drøftet.
  • Tidsplanen for flytning af Michael Drewsens lab. i september 2014 blev drøftet.

2. Administrationsgruppen
Ruth påbegynder en drøftelse om fordeling af opgaverne i administrationsgruppen, således at den kan være på plads og koordineret med medarbejderne inden sommerferien.

3. Mekanikgruppen

  • Driftsafdelingen arbejder med varmevekslere og køleanlæg (STM og renrum).
  • Konstruktion: der kommer løbende små opgaver hele tiden.

4. Supportgruppen

  • Per Christensen arbejder på et nyt system til styring af brugerbetalingen.
  • ASTRID2 kører perfekt, og det bliver fejret ved et pølsegilde tirsdag den 10. juni fra kl. 12-13 i kælderen.

5. Kemi, tyndfilm og renrum

  • Der har været afholdt møde med CVD leverandøren, og det nye design er blevet godkendt. Det har betydet at leveringen bliver yderligere forsinket.
  • Der er planlagt et møde med Ingeniørskolen med henblik på aftale om benyttelse af renrummet.

6. Eventuelt

  • Institutlederen deltager i en møderække med dekanen og andre institutledere om projektet: Inno+, som er et forskningsprogram - bl.a. om materialer - finansieret af regeringen.

Mødet sluttede kl. 10.00

Lars Andersen/Ruth Laursen