Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium, Toke Marstrand Pontoppidan Lindhard: Anyoner – partikler i lavere dimensioner

To ombytninger af anyoner svarer til den ene anyon, der bevæger sig i en lukket kurve rundt om den anden. I to dimensioner giver dette anledning til effekter man ikke kan se i tre dimensioner.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 31. marts 2023,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Supervisor: Anne E. B. Nielsen

Det er svært at åbne en bog om kvantemekanik uden at støde på ordene boson og fermion. Her kan du læse, at alle partikler falder i en af de to kategorier, som svarer til en fuldstændig symmetrisk eller fuldstændig antisymmetrisk tilstand.

Efter 1976 har dette ændret sig. Leinaas & Myrheim viste at dette kun er tilfældet for partikler i tre eller flere dimensioner. Partikler der lever i en eller to dimensioner lever efter helt andre regler; blandt andet kan de antage andre faseforskelle ved ombytning af to identiske partikler end bosoner og fermioner. Disse partikler blev i 1982 døbt ”anyoner” af Frank Wilczek.

Det viser sig, at anyoner ikke blot lever i matematikkens verden, men at anyoniske systemer kan laves i virkeligheden. Oftest realiseres dette ved effekten kendt som Fractional Quantum Hall Effect (FQHE), som opnås ved lave temperaturer og stærke magnetfelter.

I dette kollokvium kigger vi nærmere på anyoner og specielt hvordan de opstår i FQHE, og hvordan en speciel type af anyoner kaldet ikke-abelske anyoner kan bruges i en topologisk kvantecomputer.