Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium - Sissel Tind Søndergaard: Opkonverteringsprocesser i Er3+: Optimering af solceller

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 23. maj 2016,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Opkonverteringsprocesser i Er3+: Optimering af solceller

Sissel Tind Søndergaard

Vejleder: Brian Julsgaard

Mandag den 23. maj kl. 14.15
Fysisk Auditorium

Optimering af solceller er et højaktuelt forskningsområde i dag, hvor behovet for alternative energikilder vokser som aldrig før. En lovende optimeringsmetode er opkonvertering, hvor to lavenergetiske fotoner
konverteres til én højenergetisk foton, som kan absorberes i en solcelle.
Dette foredrag omhandler opkonverteringsprocesser i lanthanid-ionen Er3+, og hvordan kontrol af disse processer potentielt vil kunne øge effektiviteten af en krystallinsk siliciumsolcelle med flere procent.