Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium, Roar Holmberg Rasmussen: Nordlys

Rød og grøn nordlys fotograferet over en fjord i Alaska

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 22. april 2024,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Supervisor: Christoffer Karoff

Står man en mørk efterårsaften i Norge, kan man være heldig at se et grønligt skær, der pulserer hen over himmelen. Dette fænomen er kendt som nordlyset, eller aurora borealis på latin. Lyset opstår, når ladede højenergipartikler, primært elektroner, strømmer ned mod Jorden og exciterer atomer og molekyler omkring 100 km oppe i atmosfæren. Disse atomer og molekyler deexciterer efterfølgende og udsender det lys, vi ser. Nordlysets farve afhænger af, hvilke atomer der bliver exciteret, hvilket igen afhænger af elektronernes kinetiske energi. Kilden til elektronerne er en kompleks interaktion mellem Jordens magnetfelt, kendt som magnetosfæren, og solvinden, som er en overordnet neutral strøm af ioner og elektroner, der stammer fra Solens korona og bliver accelereret udad gennem magnetohydrodynamiske processer. De præcise mekanismer til stede i både Solens ydre lag og Jordens magnetosfære, udgør aktive forskningsfelter.