Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium, Rasmus Malthe Fiil Andersen

Data fra LHC, CERN der undersøger egenskaberne ved naturens fundamentale partikler. Er de mon alle harmoniske oscillatorer?

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 17. november 2021,  kl. 13:15 - 14:00

Sted

Fys. Aud.

Supervisor: Aurelien Dantan

Title: Fysikerens drøm: er alt den harmoniske oscillator?

Den harmoniske oscillator bliver benyttet i alle grene af fysikken som en metode til at opnå analytiske resultater i selv meget komplicerede systemer. Den opstår, når et system skal analyseres omkring en ligevægt, hvorom en andenordensapproksimation i potentialet eller en førsteordensapproksimation i pertubationen kan udføres med rimelig præcision.

Den kvantemekaniske harmoniske oscillator viser sig så at have det meget specielle spektrum, at alle energiniveauer er ligeligt adskilte. Enhver ændring i tilstanden svarer derfor til, at et helt antal energikvanter er fjernet eller tilføjet til systemet. Dette energispektrum er meget lig det for bosoniske partikler, hvor energien jo netop ændrer sig proportionelt med antallet af partikler.

I foredraget vil vi undersøge mulige sammenhænge mellem fundamentale partikler og den harmoniske oscillator i et forsøg på at besvare spørgsmålet: er alt den harmoniske oscillator?