Aarhus Universitets segl

Studenterkollokvium, Nicklas Månsson: Mange-Verdeners Fortolkning af Kvantemekanikken

Illustrationen repræsenterer Many-Worlds Interpretation (MWI) af kvantemekanikken, hvor separate filmruller symboliserer parallelle verdener med Schrödingers kat død og i live

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 11. oktober 2023,  kl. 14:15 - 15:00

Sted

Fys. Aud.

Supervisor: Samuel Schindler

Klassisk mekanik har længe formet vores verdensbillede med determinisme og forudsigelighed. Men når vi træder ind i kvantemekanikken, oplever vi en paradoksal verden af probabilistiske udfald. Ifølge københavnerfortolkningen udvikler bølgefunktionen sig vha. Schrödinger-ligningen, indtil en måling finder sted og bølgefunktionen kollapser til en bestemt tilstand. Men hvad konstituerer en måling, og hvordan kollapser bølgefunktionen?

I min præsentation udforsker jeg Everett's Mange Verdeners Fortolkning (MWI) af kvantemekanikken, som forsøger at løse måleproblemet. Ifølge MWI beskriver kvantemekanikken alt i universet, inklusive os som observatører. Bølgefunktionskollapset er ifølge MWI en illusion. I stedet udvikler bølgefunktionen sig naturligt til superpositioner af entangled tilstande, der inkluderer både det observerede objekt og observatøren. Disse tilstande repræsenterer forskellige målbare udfald og eksisterer som separate, parallelle verdener, som udvikler sig uafhængigt.

Men i forsøget på at løse målingsproblemet rejser MWI en række nye problemstillinger og filosofiske spørgsmål. Alt dette kan I høre mere om til mit oplæg